nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.11.2018 Franse jagers schieten op onze beschermde weidevogels

Natuurpunt kaart aan dat de Fransen op weidevogels schieten die in Vlaanderen bescherming genieten. Aan de Atlantische kust wordt op wulpen geschoten terwijl de vogels net daar halt houden tijdens hun wintertrek, of er zelfs overwinteren. “Een wulp die de grens oversteekt, is vogelvrij. Meteen over de grens met ons land staan er lokvogels op het strand om de wulpen binnen schotsafstand te krijgen”, hekelt Gerald Driessens van Natuurpunt. Vanaf 2020 wil Frankrijk ook de jacht op grutto’s heropenen. De natuurvereniging stelt voor om de Fransen de rekening te presenteren van de subsidies die in Vlaanderen naar beschermingsmaatregelen gaan en niets uithalen als die vogels over de grens uit de lucht geknald worden.

Mede dankzij Nederlands lobbywerk is de jacht op de grutto al tien jaar geschorst in Frankrijk. Natuurbeschermers hoopten dat gruttojacht na tien jaar definitief verboden zou worden omdat de soort het barslecht doet in heel Europa. De Franse overheid wil de schorsing slechts met één jaar verlengen. Daarnaast wil ze wulpenjacht alleen nog toelaten langs de kust, maar – zo klaagt Natuurpunt aan – “dat is net de plaats waar de wulpen massaal doortrekken”.

In Vlaanderen en Nederland worden al jaren grote inspanningen geleverd in weidevogelreservaten. Vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid gaan er ook subsidies van Europa en Vlaanderen naar beheerovereenkomsten die landbouwers afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij. “Het zou dan ook een slag in het gezicht zijn van al deze landbouwers en vrijwilligers als diezelfde vogels enkele kilometers verderop zomaar afgeknald worden”, zegt Gerald Driessens van Natuurpunt. “Het gaat dermate slecht met grutto’s en wulpen dat van jacht helemaal geen sprake meer zou mogen zijn.”

Ook Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen bevestigt de moeilijke situatie. De organisatie wil ze dan ook aankaarten bij Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege. Zij bevestigt dat er een probleem is, maar zegt dat “het al verschillende keren ter sprake is gekomen op Europees niveau, voorlopig zonder resultaat”.

Navraag bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) leert dat Vlaanderen en Europa samen bijna 800.000 euro uitgeven aan beheerovereenkomsten die landbouwers afsluiten ter bescherming van weidevogels. “In 2018 werden op iets meer dan 1.100 hectare beheerovereenkomsten voor weidevogels uitgevoerd. Daarmee helpen de betrokken boeren niet alleen de wulp en de grutto, maar ook andere weidevogels”, weet VLM-woordvoerder Leen Van den Bergh.

Bron: Natuurpunt / De Standaard / eigen verslaggeving

Beeld: Wim Dirckx i.o.v. Natuurpunt

Volg VILT ook via