nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.09.2017 Franse landbouwminister bezorgd over oprukken van beton

De Franse landbouwminister Stéphane Travert wil dat er een eind komt aan de snelle afname van het areaal landbouwgrond. “Grond die in gebruik is door de landbouw geniet geen enkele juridische bescherming”, antwoordde Travert op vragen uit de Franse Senaat. FNSafer, een nationale organisatie die grondtransacties op het platteland moet beoordelenen registreren, meldde al eerder dat er jaarlijks een oppervlakte van één departement aan landbouwgrond ‘verdwijnt’. Dat komt met name door stadsuitbreiding, infrastructuur en andere economische projecten.

In Vlaanderen staat de open ruimte onder druk. Ook in het nog weids ogende Frankrijk kennen ze dat probleem. De grondinname treft vooral de landbouwsector. Percelen worden aangesneden voor stadsuitbreiding en andere infrastructuurwerken. “Dat legt een grote druk op de overblijvende landbouwgrond, met name waar het gaat om de meest vruchtbare percelen”, verklaarde landbouwminister Stéphane Travert in de Senaat.

Vakblad Boerderij heeft er weet van dat Travert de raad voor voeding, landbouw en platteland de opdracht gaf om het probleem verder in kaart te brengen. Die raad moet ook oplossingen aandragen om het verlies van voor de landbouw belangrijke gronden tegen te gaan. Bovendien wil de minister gemeentebesturen meer bewustmaken van de problemen die hierdoor kunnen ontstaan.

Bron: |

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via