nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.06.2019 Franse overheid kan fipronil-slachtoffers vergoeden

De Franse pluimveehouders die getroffen werden door de fipronil-besmetting, krijgen 350.000 euro compensatie van de Franse overheid. De Europese Commissie zette het licht voor dat compensatiemechanisme op groen. In de zomer van 2017 moesten heel wat Franse leghennenhouders eieren vernietigen en de hennen vervroegd afvoeren omdat het niet-toegelaten insecticide fipronil hardnekkig aanwezig bleef in hun stallen. Fipronil was door een toeleverancier toegevoegd aan een luizenbestrijdingsmiddel, en stond niet op het etiket vermeld. Voor de Belgische pluimveesector werd de compensatie eerder al goedgekeurd. Het ging om 22 miljoen euro op federaal niveau, 2,8 miljoen euro in Vlaanderen en 350.000 euro in Wallonië.

In België en Nederland moesten tijdens de zomer van 2017 honderden leghennenbedrijven alle eieren vernietigen om te vermijden dat het insecticide fipronil verder in de voedselketen terechtkwam. Ook in Frankrijk hebben verschillende bedrijven eieren en hennen vernietigd omdat fipronil geen toelating heeft als bestrijdingsmiddel voor bloedluizen. De persistentie van de stof dwong producenten tot het leegmaken en herhaaldelijk reinigen van de stallen.

De fipronilcrisis trof in totaal 25 van de 28 EU-lidstaten, in meer of mindere mate: alleen Kroatië, Litouwen en Portugal bleven gespaard. De Franse kwekers zullen nu kunnen rekenen op 350.000 euro om de schade te compenseren. De Europese Commissie heeft het Franse compensatiemechanisme goedgekeurd, kondigde ze vrijdag aan. Het geld moet zowel de kostprijs van de ontsmetting en van de stalenanalyse door het lab, als de productieverliezen dekken.

In Nederland, waar 363 pluimveebedrijven werden geblokkeerd en 3,5 miljoen kippen geruimd, moeten de producenten zelf voor het verlies opdraaien. De overheid bestempelde de schade als een ondernemersrisico. Via de rechtbank proberen de leghennenhouders alsnog een schadeloosstelling uit de brand te slepen. Zij verwijten het voedselagentschap (NVWA) nalatigheid omdat het maandenlang niets ondernam na een anonieme tip omtrent de dienstverlening door Chickfriend, het bedrijf uit Barneveld dat handelde in bloedluisbestrijdingsmiddelen en kippenstallen reinigde. Als de burgerlijke rechtbank op 10 juli oordeelt dat NVWA nalatig is geweest, dan staan de eisers sterker om hun schade te verhalen.

Bron: Belga / Pluimveeweb.nl

Beeld: Luc Maertens i.o.v. Pluimvee

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via