nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.06.2019 Franse varkenshouders kwaad op Duitsland

De Franse varkenswereld strijdt al jaren tegen oneerlijke concurrentie van hun Duitse collega’s en eist dat de Europese Commissie ingrijpt. Het Franse ‘Collectief tegen de fiscale dumping door de landbouw in Europa’ heeft daarom opnieuw aan de alarmbel getrokken. “Fiscale dumping, zoals de Duitsers doen, om de eigen boeren te bevoordelen, past niet in ons beeld van een sterk en uniform Europa, gebaseerd op de economische en fiscale regels”, citeert Boerderij hen. De Franse varkenswereld dringt er bij de Europese Commissie op aan zo snel mogelijk de btw-regels bij te stellen en vooral ook duidelijk te maken hoe ze uitgevoerd dienen te worden.

De sluiting van een aantal slachthuizen en de forse daling in de varkensproductie: de Franse varkenshouders zijn de gevolgen van de oneerlijke concurrentie van hun Duitse buren echt beu. “Wij strijden al sinds 2016 tegen de interpretatie die de Duitse overheid geeft aan de manier waarop landbouwbedrijven de Europese btw-richtlijnen moeten uitvoeren”, zegt het Franse ‘Collectief tegen de fiscale dumping door de landbouw in Europa’. Recent flakkerde die strijd weer op door een uitspraak van de Duitse Rekenkamer. “Volgens de Rekenkamer interpreteert de Duitse regering de btw-regels verkeerd. Dat geeft ons weer wat moed, misschien krijgen we eindelijk ons gelijk.”

Hoe zit de vork nu in de steel? In Frankrijk zijn kleine boeren, met een omzet tot 46.000 euro, vrijgesteld van de btw-verplichtingen. Dit om hen niet te belasten met zware administratie. Die vrijstelling geldt echter niet voor varkensbedrijven, zij dienen de btw gewoon bij te houden en dus ook af te dragen aan de belastingdienst. Duitsland hanteert echter geen maximale omzetgrens maar biedt boeren de mogelijkheid tot een forfaitaire regeling waarbij ze jaarlijks niets of hooguit een laag vast bedrag aan btw afdragen en de rest van de geïnde btw in hun zak mogen houden. “In de praktijk is dat eigenlijk een verkapte subsidie die in strijd is met de Europese regels”, aldus het collectief.

De hele situatie zorgt er volgens de Fransen voor dat Duitse landbouwers al jaren goedkoop varkensvlees kunnen slijten bij hun Franse buren, met alle gevolgen van dien. “Dat Duitsland zich niet houdt aan de btw-richtlijn levert haar een concurrentievoordeel op van 200 miljoen euro per jaar voor de hele landbouw”, stellen de Fransen. “Daarvan komt 50 miljoen euro ten goede van de varkenssector, ofwel twee euro per varken of 15.000 euro per varkensbedrijf.”

“Dat vertaalt zich direct in een verzwakking van de Franse productie en van haar verwerkende industrie”, klinkt het. “In de afgelopen jaren heeft Frankrijk twee miljoen varkens verloren. Dat komt overeen met het volume nodig voor twee verwerkende bedrijven. En er zijn er ook daadwerkelijk twee gesloten, één in 2013 en één vorig jaar.” De Franse varkensindustrie wil dat Europese Commissie de regels bijstelt en ook duidelijk maakt hoe de btw-regels moeten toegepast worden. “Gebeurt dat niet snel, dan wordt de Franse varkenssector verder ondermijnd.”

Bron: |

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via