nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.04.2019 Fransen en Duitsers ploegen ggo-besmette koolzaadvelden

In Frankrijk en Duitsland hebben akkerbouwers duizenden hectaren koolzaad vernietigd alvorens het gewas in bloei zou komen. Reden is dat in het zaaizaad dat ze bij Bayer kochten minieme sporen ontdekt werden van een in Europa niet toegelaten ggo-variëteit. Dat nieuws raakte in oktober en februari al bekend en Bayer zei er meteen bij dat de betrokken landbouwers vergoed zullen worden. Ondertussen werd duidelijk dat het vernietigde areaal groter is dan eerst ingeschat. Het bedraagt circa 18.000 hectare in Frankrijk en een kleine 3.000 hectare in Duitsland.

Koolzaad dat Franse en Duitse akkerbouwers na de graanoogst van vorig jaar uitgezaaid hebben, bleek achteraf gecontamineerd met een genetisch gemodificeerde variëteit die niet in Europa toegelaten is. De Franse autoriteiten ontdekten dat in oktober vorig jaar en toen leek het probleem beperkt te blijven tot 1.900 hectare. Die velden waren ingezaaid met een lot zaaizaad waarin sporen kleiner dan 0,1 procent gevonden werden van een ggo. Het betrof een Monsanto-variëteit die bestand is tegen een onkruidbestrijding met het totaalherbicide Roundup.

Achteraf bleken nog meer loten Monsanto-koolzaad besmet zodat Bayer, de overnemer van Monsanto, inschatte dat 2.500 à 3.000 hectare koolzaad in Duitsland en 8.000 hectare in Frankrijk noodgedwongen vernietigd moet worden. Bij de minste twijfel over de herkomst van het zaaizaad is geopteerd voor vernietiging zodat de Fransen uiteindelijk geen 8.000 maar 18.000 hectare koolzaad gefreesd of geploeg hebben. Dat moest voor de bloei gebeuren om verdere verspreiding te voorkomen. In vergelijking met het totale koolzaadareaal in beide landen van telkens zo’n 1 miljoen hectare lijkt de schade mee te vallen. Het komt wel bovenop de reeds bestaande areaaldaling als gevolg van te droge weersomstandigheden op het moment dat er gezaaid moest worden vorig jaar.

Blijkbaar gaat het om een verontreiniging van een onooglijke 0,005 procent, maar de Franse wetgever is onverbiddelijk en Bayer vond geen andere oplossing dan vernietiging. Het verontreinigde zaad werd verkocht onder het merk Dekalb dat aan Monsanto toebehoort. Hoe groot de financiële schade voor overnemer Bayer is, wordt niet meegedeeld. Hoe het kon gebeuren, is evenmin duidelijk want het zaaizaad werd volgens de fabrikant vermeerderd in een ggo-vrije zone in Argentinië.

Genetisch gemodificeerde landbouwgewassen zijn zeer omstreden in Europa. De teelt vooral, want voor verwerking in veevoeder importeren we zonder schroom sojaschroot uit landen als Brazilië waar haast alleen ggo-soja geteeld wordt. Minder dan een handvol ggo’s (o.a. insectenresistente Bt-maïs) heeft in Europa ook een teelttoelating, maar landen als Frankrijk weren ze volledig van hun grondgebied.

Bron: Reuters / info'OGM

Beeld: Amazone

Volg VILT ook via