nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.01.2019 Fransen nemen in overleg met Collin AVP-voorzorgen

Het Voedselagentschap geeft een nieuwe stand van zaken van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) in de provincie Luxemburg. De ontdekking eerder deze maand van twee nieuwe gevallen in het westelijk deel van de versterkte observatiezone was naar verluidt te verwachten. “Ondanks de omheining verspreidt de ziekte zich naar het westen. Naar aanleiding van deze ontdekking werd de jacht in dit deel van de bossen onmiddellijk stilgelegd. Tegelijk werd een intensieve zoektocht naar mogelijk andere dode everzwijnen in de omgeving opgestart.” Gelet op de dreiging die ervan uitgaat voor de varkenshouderij in Frankrijk vond er een overleg plaats tussen de Franse Minister van landbouw Didier Guillaume en diens Waalse collega René Collin.

Sinds 13 september werd een totaal van 1.052 everzwijnen bemonsterd waarvan 883 afkomstig uit het besmette gebied in de Luxemburgse bossen. Op 345 kadavers was de diagnose effectief Afrikaanse varkenspest. Op 8 januari werden twee nieuwe besmette everzwijnen dood aangetroffen in het westelijk deel van de versterkte observatiezone. Daarna werd intensief gezocht naar andere dode everzwijnen in de omgeving. Er doken geen nieuwe positieve gevallen op, meldt het Voedselagentschap. Daarop werd de jacht in het westelijke deel van de versterkte observatiezone weer intensief hernomen.

Volgens het FAVV zou dit goede nieuws erop kunnen wijzen dat de positieve gevallen eerder sporadisch waren. Toch houdt men er rekening mee dat de ziekte zich verder richting Frankrijk. Naast de verschillende jachttechnieken en de plaatsing van vallen – in de buffer en de versterkte observatiezone – om de populatie everzwijnen sterk te verminderen, wordt ook een tweede omheining gebouwd in het westelijke deel van de versterkte observatiezone.

De recente gebeurtenis heeft ook Frankrijk aangezet tot het nemen van dringende bijkomende maatregelen. Ook vond er hierover een overleg plaats tussen de Franse en Waalse minister van Landbouw. Frankrijk stelt zelf een versterkte en gewone observatiezone in, die op respectievelijk 3 en 10 kilometer van de Belgische grens gelegen zijn. Eens er een omheining geplaatst is, wil Frankrijk zo snel mogelijk de everzwijnenpopulatie binnen deze omsloten zone uitroeien.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via