nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.05.2016 FrieslandCampina helpt 1.000 leden aan pocketvergister

In Nederland gaat zuivelcoöperatie FrieslandCampina melkveehouders helpen om een kleinschalige mestvergistingsinstallatie aan te schaffen. Tegen 2020 wil het zuivelbedrijf 1.000 melkveehouders overtuigen door alle taken en zorgen die bij de aanschaf komen kijken, uit handen te nemen, en door de financiering te regelen. “We doen dit om aan de klimaatdoelstellingen tegemoet te komen en de CO2-uitstoot van de melkveesector te verlagen. Tien procent van de CO2-uitstoot van FrieslandCampina komt van de fabrieken, 90 procent vindt plaats op de boerderij”, zegt topman Roelof Joosten.

Nu al kunnen Nederlandse boeren met een mestvergister aanspraak maken op subsidies, maar die krijgen ze per afgeleverde kilowattuur stroom en niet voor de aanschaf van de installatie. Nochtans bedraagt die aanschaf ongeveer 300.000 euro voor een bedrijf met 100 koeien. Hoe meer koeien, hoe duurder de installatie wordt. Tegelijk kampen heel wat Nederlandse melkveehouders met een mestoverschot doordat zij hun veestapel na het wegvallen van het quotum op 1 april 2015 uitgebreid hebben.

Het aantal kleinschalige monovergisters is vandaag in Nederland op twee handen te tellen. “De discussie erover loopt al jaren en is onderdeel van een groter debat over de schaal van de mestverwerking. Een breed gedragen initiatief zoals dat van FrieslandCampina kan mestverwerking bij de boer misschien wel een grote impuls geven en de kosten per vergister drukken”, zegt Hans Huijbers van de Nederlandse landbouworganisatie LTO.

Om in haar opzet te slagen, wil FrieslandCampina de melkveehouder alle taken en zorgen uit handen nemen, door de financiering te regelen, de monovergister te laten installeren, de administratieve afhandeling te doen en het groot onderhoud te laten uitvoeren. “Eigenlijk hoeft de melkveehouder alleen een stukje grond beschikbaar te stellen”, zegt Joosten. "Hij moet een stopcontact hebben en de mest in de monovergister stoppen. Zo makkelijk moet het zijn.”

Bron: Trouw

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via