nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.07.2019 FWA presenteert verzekering tegen verzopen aardappelen

Waalse aardappelboeren kunnen voortaan een verzekering afsluiten tegen excessieve regenval tijdens de oogst. Dat heeft de Fédération Wallonne de l'Agriculture (FWA) aangekondigd tijdens de landbouwbeurs van Libramont. De samenwerking met verzekeraar AXA zou een primeur zijn in België. In Vlaanderen wordt het Landbouwrampenfonds eind dit jaar ontmanteld en vervangen door een brede weersverzekering waarbij de overheid de premie tot 65 procent zal subsidiëren. Verzekeringsmaatschappijen die een weersverzekering op de markt willen brengen, dienen daarvoor een dossier in bij het Departement Landbouw en Visserij. In september komen we te weten welke verzekeringsproducten de beoordeling doorstaan hebben.

Tijdens de landbouwbeurs van Libramont gaf de Waalse landbouworganisatie FWA ruchtbaarheid aan een nieuw verzekeringsproduct dat landbouwers moet beschermen tegen weersextremen. In Wallonië blijft het Landbouwrampenfonds – anders dan in Vlaanderen – bestaan, maar blijkbaar staat dat de interesse in een private verzekering niet in de weg. De dekkingsperiode van de verzekering voor aardappeltelers loopt van 1 oktober tot 15 november, een risicoperiode want het kan dan te nat zijn voor het rooien van de aardappelen. "Het voordeel van dit type verzekering is dat er geen expert ter plaatse moet komen om de schade vast te stellen. Als een indexdrempel overschreden wordt, volgt er twee weken later automatisch een vergoeding", zegt Xavier Bordet van FWA.

"Deze verzekering, een primeur in België, komt er op vraag van de landbouwers en werd gecreëerd door landbouwers. We gaan ook andere producten ontwikkelen, bijvoorbeeld voor granen, met droogte als parameter. We hopen die verzekering volgend jaar te realiseren en werken ook aan een verzekering die meerdere risico’s dekt in de tuinbouw", vertelt Bordet aan RTBF. De aanbieder van het verzekeringsproduct is AXA. Die deelt Wallonië op in zes zones die meestal op een vergelijkbare hoeveelheid neerslag 'getrakteerd' worden. Voor de regio Gembloux is de neerslagdrempel waarboven de verzekering optreedt, vastgelegd op 250 mm. Regent het meer tussen 1 oktober en 15 november zodat de aardappelen moeilijk uit de grond geraken, dan komt de verzekeraar tussen. De vergoeding vergroot met 50 euro per hectare per millimeter dat het meer regent dan 250 mm, met een plafond van 5.000 euro per hectare. De verzekeringspremie is voor de zes zones dezelfde en een landbouwer hoeft niet zijn ganse aardappelareaal te verzekeren.

In Vlaanderen wordt momenteel werk gemaakt van een brede weersverzekering, die voor een veel ruimere dekking zorgt dan enkel tegen zware regenval. In het Vlaams Parlement werd een voorstel uitgewerkt waarbij de uitkering door het Landbouwrampenfonds vanaf 2020 vervangen wordt door een weersverzekering die de landbouwers zelf moeten afsluiten. De overheid stimuleert dat met een overgangsregeling die de tussenkomst van het Landbouwrampenfonds stelstelmatig afbouwt en met een subsidie tot 65 procent op de verzekeringspremie.

"Verzekeraars hebben tot eind juli de tijd gekregen om hun dossiers voor de brede weersverzekering in te dienen", weet Guy Vandepoel van Boerenbond. "Die dossiers worden momenteel bekeken en het is de bedoeling om tegen half september goedkeuringen te geven. De Vlaamse landbouwers kunnen dan vanaf volgend jaar intekenen." Het Departement Landbouw en Visserij bevestigt dat zij rond deze tijd dossiers van verzekeringsmaatschappijen een eerste maal screenden op volledigheid. Na aanvulling ervan zullen de definitief ingediende dossiers ten gronde beoordeeld worden. In september, allicht tijdens de Werktuigendagen in Oudenaarde waar de landbouwadministratie aanwezig zal zijn, vernemen landbouwers hier meer over.

Bron: Belga / RTBF / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via