nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.09.2018 "Ga voor heldere definitie oneerlijke handelspraktijk"

Aan oneerlijke handelspraktijken in de agrovoedingsketen wil Europa – na lang aandringen van de landbouworganisaties – paal en perk stellen. Het venijn van een wettelijk initiatief zit hem in de definitie van wat een oneerlijke handelspraktijk is. In een gezamenlijke verklaring vragen alle belanghebbenden om dat precies te omschrijven. Toen de Europese Commissie voorstelde om de “schadelijkste oneerlijke handelspraktijken” te verbieden, ging dat gepaard met een opsomming van vier praktijken die nooit door de beugel kunnen en drie andere die alleen kunnen mits voorafgaand akkoord tussen de partijen.

De lidstaten en het Europees Parlement buigen zich over het voorstel dat de Europese Commissie deed om komaf te maken met de meest schadelijke oneerlijke handelspraktijken. Op de vooravond van die besprekingen komt er een gezamenlijke verklaring van landbouworganisaties (Copa-Cogeca en CEJA) en andere belangenverdedigers binnen de voedingsketen (FoodDrink Europe, European Brands Association, EFFAT, …). Zij onderstrepen dat alle actoren binnen de voedingsketen beschermd moeten worden tegen oneerlijke handelspraktijken, ongeacht hun bedrijfsomvang. Allen zijn ze vragende partij voor een heldere definitie van wat oneerlijke handelspraktijken precies zijn.

Zelf stellen ze de volgende definitie voor: “De essentie van een oneerlijke handelspraktijk is het eenzijdig verleggen van buitenproportionele risico’s en onverwachte kosten naar zijn leverancier door misbruik te maken van zijn sterke positie als koper.” Tot slot drukken ze Europa op het hart dat de nieuwe EU-richtlijn binnen de drie jaar na implementatie geëvalueerd en zo nodig gereviseerd moeten worden.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via