nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.12.2017 "Gebiedsgerichte aanpak is juiste weg voor mestbeleid"

Op PlattelandsTV reageren de voorzitters van de landbouworganisaties op de weinig bemoedigende resultaten uit het Mestrapport van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). “We zijn voor een stuk slachtoffer van de fijnmazigheid van het meetnet want in de kleinste beek wordt gemeten. Het klopt dat het aantal meetpunten met een overschrijding van de nitraatnorm stabiliseert rond 20 procent, maar ik mis de boodschap dat meetresultaten wel degelijk beter zijn”, zegt Hendrik Vandamme van het Algemeen Boerensyndicaat. “Er is een merkbare trend van verbetering”, zo benadrukt ook Sonja De Becker namens Boerenbond, “maar het gaat onvoldoende snel, al past daarbij de bedenking dat het vijfde mestactieplan nog maar twee jaar uitwerking kent.”

“Verder blijven inzetten op de gebiedsgerichte benadering van de waterkwaliteit en de milieu-impact van mest, en de komende jaren bewijzen dat we stelselmatig blijven vooruitgaan.” Met die woorden reageert Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker op het nieuwe Mestrapport van VLM. Zij noch haar collega bij het Algemeen Boerensyndicaat, Hendrik Vandamme, verliezen zich in defaitisme. “Ga je in detail kijken naar de meetpunten waar er problemen zijn met nitraat, dan zie je dat de overschrijdingen van de milieunorm significant lager zijn dan in het verleden. Dat sterkt ons in de overtuiging dat er resultaat geboekt wordt”, zegt Vandamme.

Ondanks de merkbare trend van verbetering is het resultaat nog altijd niet goed genoeg, geeft De Becker toe. Ze verduidelijkt dat de vooruitgang zowel bestaat in minder overschrijdingen van de nitraatnorm per meetpunt en meetjaar, als in minder hoge nitraatwaarden die daarbij gemeten worden. “We hoopten sneller vooruitgang te zien maar moeten er rekening mee houden dat de gebiedsgerichte aanpak uit MAP5 nog maar twee jaar in werking is. In een aantal gebieden gaan we duidelijk vooruit qua aantal rode MAP-meetpunten, elders laat de verbetering zich afmeten aan de onderliggende dynamiek. Dat sterkt ons in de overtuiging dat de juiste weg gekozen is.”

Een andere beleidsoptie dan de gebiedsgerichte aanpak – “die meer tijd verdient” – is er volgens De Becker en Vandamme niet, want van een generiek mestbeleid valt niet meer heil te verwachten. “In de ons omringende lidstaten maken ze de overstap waar Vlaanderen al eerder voor koos, weg van een generiek mestbeleid en naar een gebiedsgerichte aanpak.”

Waar de landbouworganisaties vragen om te blijven voortwerken op de ingeslagen weg, is het geduld van Natuurpunt op. “Het nieuwe mestrapport toont aan dat het totaalbereik van MAP5 teleurstellend laag is”, zegt beleidsmedewerker Freek Verdonckt. “Daarenboven valt op hoeveel onregelmatigheden er tijdens controleacties van de Mestbank worden vastgesteld.” Voor Natuurpunt illustreert het rapport vooral hoe Vlaanderen kostbare jaren heeft verloren om onze waterlopen proper te krijgen. “Het wordt steeds moeilijker zoeken naar excuses voor een consequente en brongerichte aanpak onder MAP6”, zinnespeelt Verdonckt op een afbouw van de veestapel.

Bekijk de videoreportage op PlattelandsTV.

Bron: PlattelandsTV / Beleid.flits Natuurpunt

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via