nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.10.2019 "Gebrek aan waardering bemoeilijkt ook syndicaal werk"

Dat de land- en tuinbouwsector met vele zonden wordt overladen, bemoeilijkt ook het werk van een landbouworganisatie. “Het gebrek aan kennis over de land- en tuinbouwsector bij de jonge mensen onder de vertegenwoordigers van milieugerelateerde middenveldorganisaties en ngo’s en het ideaalbeeld dat zij hebben over kleinschalige landbouw, zorgt vaak voor moeilijke discussies”, erkent ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. “We weten nu al dat we binnenkort weer onze aanpak van de stikstofuitstoot mogen verdedigen doordat Vlaamse opiniemakers vlot de link leggen tussen de situatie in Nederland en Vlaanderen.”

De boerenprotesten in Nederland tegen de stikstofregels van de Nederlandse overheid hebben een diepere grondslag. De boeren zijn het er ook grondig beu dat zij geen respect en waardering meer krijgen van de samenleving, terwijl zij dag in dag uit in de weer zijn om veilig en gezond voedsel te produceren. Volgens ABS is dat een probleem dat landbouwers ook in Vlaanderen ervaren. “Stedelingen die amper een balkonnetje met een paar plantjes erop hebben als hun eigen groen plekje in de wereld, komen maar al te vaak vertellen wat wij moeten doen op ons platteland om de natuur te redden”, stelt Vandamme.

Wie ’s morgen zelf nooit de overall en werkschoenen aantrekt om met zijn dieren en planten aan de slag te gaan, weten volgens de ABS-voorzitter meestal niet waarover hij praat “wanneer hij de landbouwsector regels oplegt of wil doen opleggen”. “Meer respect en inlevingsvermogen zouden nochtans niet misplaatst zijn, in plaats van de landbouwsector telkens als schuldige aan te duiden”, stelt hij. “Zelfs in tijden dat voedselzekerheid bij ons geen issue meer is, blijven wij als landbouwers elke dag slaafs onze nek uitsteken, weerrisico’s dragen en onze portefeuille buiten leggen om iedereen, hier en elders in de wereld, van voldoende eten te voorzien. Dag na dag, droog of nat, warm of koud.”

Tegelijk komt er ook kritiek uit eigen rangen. “Van de eigen achterban krijgen we de laatste tijd wel eens te horen ‘Wat lopen jullie hele dagen te doen in Brussel?’, zeker wanneer bijvoorbeeld een moeilijk werkbare wetgeving wordt opgelegd, zoals de mestwetgeving onlangs”, aldus Hendrik Vandamme. “Het blijft een eeuwig durend verhaal om uit te leggen wat en waarom we bepaalde dingen doen of niet doen en daarvoor hebben we de steun van onze leden nodig. Het mag duidelijk zijn dat ons syndicaal werk om ervoor te zorgen dat er respect wordt getoond voor wat land- en tuinbouwers dag in dag uit doen, duidelijk zijn bestaansreden nog niet heeft verloren.”

Daarom plooit ABS naar eigen zeggen niet en blijft het doordoen. “Wij blijven dag in dag uit uitleggen hoe een landbouwbedrijf anno 2019 gerund wordt en dat de regelgeving en het Europees beleid ons ook wel geduwd heeft in de richting van schaalvergroting. En we blijven uitleggen dat de bedrijven in Vlaanderen kleinschalig zijn als je het vergelijkt met de ons omliggende landen en de wereld. We blijven ook vertellen dat we in Vlaanderen, hoewel maar een speldenknop groot op de Europese kaart, voor een substantiële bijdrage zorgen aan de Europese voedselproductie door onze doorgedreven kennis om met een minimum aan input kwalitatief voedsel te leveren. Voedsel dat over gans de wereld gewild en gewaardeerd wordt”, reageert Vandamme.

Daarom zal hij als ABS-voorzitter blijven hameren op het belang van een eigen Vlaamse performante landbouwsector. De contacten in Brussel zal hij blijven wijzen op de maatschappelijke rol die landbouw speelt, elke dag opnieuw. “Want ’s morgens, ’s middag en ’s avonds zitten we in ieders bord, willens nillens”, klinkt het nog.

Bron: Drietandmagazine

Volg VILT ook via