nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.07.2017 Geen 220 ha natuurcompensatie in Moervaartvallei

Van de 220 hectare natuurcompensatie voor de Gentse haven in de Moervaartvallei blijft binnen het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) uiteindelijk 22 hectare over. Na jaren overleg werd in het provinciaal domein Puyenbroeck een “consensuskaart” voor de toekomst van de regio voorgesteld. Die kaart moet de basis zijn voor het nieuwe gewestelijk ruimtelijk structuurplan voor de Moervaartvallei dat Vlaanderen in 2018 definitief wil goedkeuren en dat de toekomst van het gebied voor de komende decennia gaat bepalen.

De Vlaamse overheid buigt zich binnenkort over de voorlopige goedkeuring van een nieuw gewestelijk RUP voor de Moervaartvallei. Het plan kwam tot stand nadat provinciegouverneur Jan Briers de verschillende landbouw- en natuurorganisaties samen rond de tafel zette om na te denken over de toekomst van de Moervaartvallei. Na uitgebreid overleg werd een zogenaamde consensuskaart voor de toekomst van de regio voorgesteld. Die kaart moet de basis vormen voor het nieuwe gewestelijk ruimtelijk structuurplan voor de Moervaartvallei en komt volgend jaar op de tafel van de Vlaamse regering.

"We proberen landbouw en natuur zo goed mogelijk naast elkaar te laten bestaan”, aldus gouverneur Briers. “Bedoeling is om (rechts)zekerheid te creëren voor zowel landbouw als natuur in de Moervaartvallei. Daarnaast willen we ook kijken waar ruimte is voor recreatie.” De piste om 220 hectare Moervaartvallei om te vormen tot vochtig natuurgebied als compensatie voor de Gentse haven werd verlaten. “Van die 220 hectare behouden we 22 hectare door een lint te creëren dat het Etbos en het Heidebos met elkaar moet verbinden”, zo klinkt het. 

Bron: Het Laatste Nieuws

Beeld: Google Maps

Volg VILT ook via