nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.05.2017 Geen milieuvergunning voor groot zeugenbedrijf in Halen

Het Limburgse provinciebestuur geeft geen milieuvergunning voor een grootschalig fokvarkensbedrijf in Halen. Er liepen bij het gemeentebestuur zo’n 1.700 bezwaarschriften binnen, uit Halen maar ook uit buurgemeenten Kortenaken en Geetbets. “Het advies van het college van burgemeester en schepenen was ongunstig”, motiveert gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove. Voor de huisvesting van in totaal 3.315 zeugen en een bijna even groot aantal andere varkens, exclusief biggen, zouden er behalve verbouwingen ook drie nieuwe stallen nodig zijn.

Na de verbouwing of afbraak van enkele bestaande stallen en de bouw van drie nieuwe stallen zouden er op het Halense varkensbedrijf 6.543 volwassen varkens gehuisvest worden, waarvan 3.315 zeugen. Dat is exclusief bijna 17.000 biggen jonger dan tien weken. Op die leeftijd zouden de meesten het bedrijf verlaten. Een deel wordt aangehouden om opgefokt te worden tot jonge zeug. Naar Vlaamse normen gaat het om een uitzonderlijk groot bedrijf. Het voornaamste bezwaar had dan ook betrekking op alle transport die dat met zich zou meebrengen. Limburgse gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove verwijst naar het negatieve advies van de gemeente Halen omdat de straat waarin het bedrijf gelegen is niet geschikt lijkt om het extra verkeer op te vangen.

“Het bedrijf is te omvangrijk en slecht ontsloten. In principe volg ik steeds het advies van het lokale gemeentebestuur. Zij zijn het best geplaatst om de concrete gevolgen op het terrein en de houding van de plaatselijke bevolking in te schatten”, zegt Vandenhove. Ook werden de geuremissies zoals berekend in het milieueffectenrapport in twijfel getrokken. Andere elementen die meespeelden bij de negatieve vergunningsbeslissing waren de grote hoeveelheid grondwater die zou worden ontgonnen, de verstoring van het open landschap, de verstoring van de leefbaarheid van de omwonenden en de aanwezigheid van waardevolle natuurelementen. “Er werd dan ook beslist om de milieuvergunningsaanvraag te weigeren”, aldus Vandenhove.

Tijdens het openbare onderzoek werden er 66 schriftelijke bezwaren ingediend, waarvan verschillende petities werden ondertekend door meerdere personen. In Het Nieuwsblad legt de gedeputeerde uit dat het openbaar onderzoek opnieuw werd opgestart na een officiële klacht van een buurtbewoonster. “Bij dit tweede openbaar onderzoek waren er 19 schriftelijke bezwaren, ondertekend door 56 personen, en 1.516 bezwaren via de petitie op een website verzameld. In totaal ging het om meer dan 1.700 bezwaren.” Het varkensbedrijf kan tegen de beslissing nog in beroep gaan bij minister Schauvliege.

Bron: Het Nieuwsblad / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via