nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.04.2019 Geen plafond voor subsidie om schapen te beschermen

De bovengrens van 8.000 euro voor de subsidies waar professionele landbouwers aanspraak kunnen op maken wanneer zij maatregelen nemen om hun schapen te beschermen tegen de wolf, is niet absoluut. Dat zegt het Departement Landbouw en Visserij nadat een schapenhouder in Het Laatste Nieuws dit plafond aankaartte. “We kunnen garanderen dat dossiers onder de 8.000 euro snel zullen worden uitbetaald omdat zij enkel een vereenvoudigde administratieve procedure moeten doorlopen. Dossiers van meer dan 8.000 euro moeten dan weer geval per geval bekeken worden”, luidt het.

De komst van de wolf in ons land zorgde vorig jaar voor een heuse hoerastemming, zeker bij natuurliefhebbers. Schapenhouders reageerden iets terughoudender. Het is immers algemeen geweten dat wolven deze viervoeters graag op hun menu plaatsen. Nu wetenschappelijk bewezen is dat Naya en August, de twee wolven die zich gevestigd hebben in Limburg, al een aantal schapen hebben doodgebeten, heeft het beleid een subsidie aangekondigd voor wie zijn bestaande afsluitingen wolf-proof maakt. Particuliere en professionele schapenhouders kunnen tot 80 procent van de kosten die ze maken voor beschermingsmaatregelen terugkrijgen.

Aanvankelijk was die 80 procent subsidie enkel voorzien voor particulieren. Professionele schapenhouders moesten initieel aankloppen bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) waar ze maar tot 15 procent subsidie konden krijgen. Die anomalie werd echter al gauw weggewerkt door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel waardoor iedereen nu 80 procent van zijn gemaakte kosten gesubsidieerd ziet.

In Het Laatste Nieuws getuigt een professionele schapenhouder evenwel dat er een bovengrens van 8.000 euro geldt. “Boeren die voor 20.000 of zelfs 50.000 euro maatregelen moeten nemen, krijgen niet de beloofde 80 procent terug, maar moeten het stellen met een maximum van 8.000 euro. Via de landbouwsubsidies zou dan nog eens 15 procent kunnen worden teruggevorderd”, aldus een landbouwer die dat onrechtvaardig vindt omdat de kosten voor een professionele schapenhouder nu eenmaal hoger oplopen dan voor een particulier.

Navraag bij het Departement Landbouw en Visserij leert ons dat die bovengrens van 8.000 euro niet absoluut is. “Binnen het huidig wetgevend kader kunnen we dossiers onder de 8.000 euro via een vereenvoudigde procedure behandelen waardoor snelle uitbetaling verzekerd is. Gaat het om dossiers waarvan het subsidiabel bedrag hoger is dan 8.000 euro, dan moeten we die geval per geval gaan bekijken waardoor de behandelingsprocedure aanzienlijk wordt verlengd. Maar dat betekent geenszins dat er maximaal 8.000 euro zal worden uitbetaald, ongeacht de investeringskost”, stelt het Departement.

Bron: Eigen verslaggeving/Het Nieuwsblad

Volg VILT ook via