nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.12.2018 Geen uitzondering meer op verplichte aardappelrotatie

In de strijd tegen het aardappelcystenaaltje vindt het wetenschappelijk comité van het Voedselagentschap het een goed idee om de uitzondering die er bestond op de verplichte teeltrotatie te schrappen. Op eenzelfde perceel mag je slechts eens om de drie jaar aardappelen telen, tenzij het ultravroege aardappelen betreft die geteeld worden onder bescherming (glas of plastic) zodat ze voor 20 juni geoogst kunnen worden. De wetenschappers van het FAVV vinden het net zoals de wetgever beter om die ene uitzonderingsbepaling af te voeren in het KB.

Aardappelcystenaaltjes leven in de grond en in de wortels van nachtschadeachtigen. Aardappelen zijn de voornaamste waardplant, maar ook tomaat, aubergine, paprika en pepers kunnen worden aangetast. Bovendien verspreiden deze aaltjes zich via aanhangende grond aan wortels van waard‐ en niet‐waardplanten. Deze aaltjes vallen onder het toepassingsgebied van een KB uit 2005 dat de bestrijding van voor planten schadelijke organismen verplicht.

Het wetenschappelijk comité van het Voedselagentschap werd om advies gevraagd aangaande een wijziging van het KB van 20 juni 2010 dat de wettelijk verplichte bestrijding van het aardappelcystenaaltje regelt. Eén van de belangrijkste maatregelen om te voorkomen dat dit schadelijke aaltje meer en meer aardappelpercelen besmet, is de verplichte teeltrotatie. Aardappelen mag een akkerbouwer niet vaker dan eens om de drie jaar op eenzelfde perceel telen. Landbouwkundig gezien is een nog wat ruimere teeltrotatie, van 1 op 4 of 1 op 5, aanbevolen.

Op het wettelijke minimum qua teeltrotatie, 1 op 3, bestond één uitzondering. Het betrof ultravroege aardappelen die geoogst worden voor 20 juni. Wie zo vroeg wil rooien en geen aardappelen zo klein als knikkers wil oogsten, dient zijn aardappelen extra vroeg te planten in een serre of alleszins onder bescherming, van een plastic tunnel bijvoorbeeld. Die ene uitzondering zal in het gewijzigde KB vervallen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via