nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.01.2019 Geloven melkveehouders in voordelen agrobiodiversiteit?

Op zoek naar een win-win voor landbouw en natuur bevraagt een studente van KU Leuven melkveehouders over agrobiodiversiteit. Hoe kijken landbouwers daarnaar? Ervaren ze een meerwaarde van een bloemenrand vol bestuivers en natuurlijke vijanden van schadelijke insecten? Of zijn de inspanningen in dat verband enkel ingegeven door verplichtingen van of verbintenissen met de overheid? Nog tot eind deze maand kan de enquête ingevuld worden. De Hooibeekhoeve in Geel werkt hieraan mee. Eerder heeft de proefboerderij van de provincie Antwerpen al een rekentool ontwikkeld die landbouwers helpt om de keuze voor beheerovereenkomsten op hun bedrijfsareaal te objectiveren.

Landbouwers produceren voedsel en voeder. Terwijl ze dat doen, hebben ze een belangrijke invloed op het uitzicht en de kwaliteit van het landschap. De omgevingskwaliteit is van belang om de landbouwproductie deze en ook volgende generaties te waarborgen. Biodiversiteit, en in het kader van de landbouw ‘agrobiodiversiteit’, is hierin een essentiële factor.

Agrobiodiversiteit heeft betrekking op soorten zoals bestuivende insecten, parasieten, natuurlijke vijanden, bacteriën en schimmels die interacties aangaan met de gewassen en het vee. Landbouwers denken niet meteen aan de mogelijk gunstige eigenschappen omdat ze schimmels en parasieten in verband brengen met ziekten en plagen die opbrengstderving veroorzaken. “Het kan ook veel voordelen opleveren voor de landbouwproductie”, verzekert Joni Van Mullem (KU Leuven).

Via een enquête voor haar masterproef tracht de laatstejaarsstudente Biowetenschappen te weten te komen hoe landbouwers denken over die voordelen (‘functionele agrobiodiversiteit’). Ze verwijst naar de positieve impact op de landbouwopbrengst en naar de vergroeningsverplichtingen uit het Europees landbouwbeleid die een landbouwer sowieso moet naleven. Op eigen houtje kunnen landbouwers daar nog een stapje verder in gaan door tegen vergoeding beheerovereenkomsten en agromilieumaatregelen met de overheid af te sluiten.

De enquête bestaat uit negen algemene vragen en een 20-tal specifieke vragen en neemt ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag. Melkveehouders kunnen via deze link laten weten hoe ze denken over agrobiodiversiteit. De studente van KU Leuven werkt samen met de Hooibeekhoeve, het proefcentrum voor melkveehouderij dat de steun van de provincie Antwerpen geniet. Eerder ontwikkelde de Hooibeekhoeve al een eenvoudig rekenblad waarmee een landbouwer kan berekenen of beheerovereenkomsten op zijn bedrijf financieel interessant kan zijn. Het rekenblad is bruikbaar voor landbouwers die voornamelijk maïs en gras (of grasklaver) telen.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Agrobeheercentrum ECO²

Volg VILT ook via