nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.02.2019 Geluiddemper op jachtgeweer vergt aanpassing wapenwet

In De Standaard staat dat minister van Justitie Koen Geens onderzoekt of hij uitzonderlijk geluiddempers op de geweren van jagers kan toestaan. De rechtvaardiging daarvoor wordt gezocht in een ernstige bedreiging voor volksgezondheid of leefmilieu, en de Afrikaanse varkenspest die uitbrak in de Ardennen wordt als voorbeeld gegeven. “Een algemene legalisering van geluiddempers is niet aan de orde”, verduidelijkt het kabinet Geens.

Mogelijk krijgen jagers een extra hulpmiddel voor het bestrijden van everzwijnen die een gevaar zijn vanwege de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in de provincie Luxemburg. De Standaard meldt dat minister Koen Geens de jacht met geluiddemper wil toelaten, of minstens wil onderzoeken. Sieghild Lacoere, woordvoerder van minister Geens, zegt daarover het volgende: “We kunnen ons vinden in een strikt beperkte uitzondering, voor de bestrijding van een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid of het leefmilieu. Momenteel is een onderzoek bezig, en als zo'n regeling er komt, zal de wapenwet gewijzigd moeten worden. Dat kan minister Geens niet alleen beslissen, verschillende overheden zijn bevoegd.”

Eerder deze week weigerde het ministerie van Justitie in Nederland nog om jagers geluiddempers te laten gebruiken. “Nochtans is het al toegelaten in delen van Duitsland, Groot-Brittannië en Scandinavië”, zegt Maarten Goethals van jagersvereniging HVV. “Een gedempt schot maakt minder lawaai. Zo kun je in één keer twee of drie dieren neerschieten. Bovendien kan een geluiddemper ook onnodige gehoorschade bij jagers voorkomen en voor minder overlast voor de omgeving zorgen. Maar natuurlijk willen we ook niet elke jager een demper geven.”

Bron: De Standaard

Beeld: Jan Dalemans

Volg VILT ook via