nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.09.2018 Gemeentebestuur wil glastuinbouwzone Melsele dwarsbomen

In Melsele, een deelgemeente van Beveren, plant de provincie Oost-Vlaanderen een 60 hectare grote glastuinbouwzone. Lokaal rijst er veel protest, zowel vanwege buurtbewoners als landbouwers die geen grond willen afstaan aan glastuinbouw. Het gemeentebestuur van Beveren kant zich openlijk tegen het project. In Het Nieuwsblad zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) dat de gemeente zelf gronden verwerft om het de provincie onmogelijk te maken de glastuinbouwzone te realiseren.

Twee jaar geleden keurde de Oost-Vlaamse provincieraad het ruimtelijk uitvoeringsplan en bijbehorende onteigeningsplan goed dat ruimte moet voorzien voor 60 hectare glastuinbouw in Melsele. Toenmalig gedeputeerde Geert Versnick (Open Vld) verklaarde ten tijde van de goedkeuring dat een glastuinbouwzone uitvoering geeft aan Vlaamse planprocessen, én nodig is om tuinbouw in de regio een toekomst te geven. “De clustering van glastuinbouwactiviteiten biedt namelijk – naast evidente schaalvoordelen ook de vandaag vereiste intensieve ruimtebenutting, energie-efficiëntie en klimaatwinst”, stelt gedeputeerde Martine Verhoeve, die Versnick opvolgde. Keerzijde van de medaille is dat lokale landbouwers grond moeten afstaan om de glastuinbouwzone mogelijk te maken.

De plaatselijke landbouwers, de buurtbewoners en het gemeentebestuur van Beveren hebben het helemaal niet begrepen op de plannen. Tegen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) werden honderden bezwaarschriften ingediend. En burgemeester Marc Van de Vijver laat nu in Het Nieuwsblad optekenen: “Door zelf gronden te verwerven, willen we het de provincie onmogelijk maken om dat plan te realiseren.” De gemeente kocht recent een hectare landbouwgrond aan de Ponjaard in Melsele. Samen met het OCMW heeft de gemeente nu ongeveer een derde van de gronden in het bezit die volgens het PRUP een glastuinbouwzone moeten worden.

Hoewel het PRUP goedgekeurd is, legt de buurt zich niet neer bij een glastuinbouwzone. Paul Cerpentier van het Algemeen Boerensyndicaat merkt dat het verzet tegen de plannen niet slabakt. “We blijven proberen om de provincie op andere ideeën te brengen. Het klopt dat er lokale tuinders zijn die graag willen uitwijken naar deze zone omdat het hen elders ontbreekt aan uitbreidingsmogelijkheden. Via het inrichtingsdecreet, en meer bepaald door ruilgrond aan te bieden, zou dat probleem ook zonder een verhuis naar de glastuinbouwzone verholpen kunnen worden.”

In totaal biedt de zone ruimte voor een vijftal glastuinbouwbedrijven, één centrale WKK om warmte en stroom op te wekken en een gezamenlijke opslagloods. “De interesse bij tuinders uit de regio is zo groot dat we de hele glastuinbouwzone in één klap zouden kunnen invullen”, vertelt eerste gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor landbouw. “We gaan dan ook door met het project ondanks de obstructie, desnoods door middel van een onteigeningsmachtiging. Vergeet niet dat de provincie in deze de uitvoerder is van het Vlaams actieplan glastuinbouw.”

Bron: Het Nieuwsblad / eigen verslaggeving

Beeld: Algemeen Boerensyndicaat

Volg VILT ook via