nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.10.2017 "Gents ruimtebeleid laat jonge boeren in de kou"

Met een tractoractie en spandoeken hebben landbouwers maandagavond geprotesteerd tegen het ruimtebeleid van de stad Gent. Er is sprake van “opgestapelde frustraties” en een visie op ruimte die heel wat Gentse boeren in de kou laat staan. Het nieuwe RUP Groen is de druppel die de emmer doet overlopen. Door het nieuwe RUP zouden sommige Gentse boeren tot de helft van hun areaal verliezen. “Het is hoog tijd dat de stad Gent niet over de landbouw praat en beslist, maar mét de landbouw”, zo klinkt het bij initiatiefnemer Boerenbond. 

In Gent heeft een colonne van een 15-tal tractoren zich een weg door het centrum gebaand om er te protesteren tijdens een infovergadering rond het nieuwe RUP Groen van het Gentse stadsbestuur. Boerenbond wil met de actie duidelijk maken dat het Gentse ruimtebeleid zijn draagvlak bij de Gentse boeren volledig is kwijtgespeeld. Nog niet zo lang geleden was er de commotie rond de verkoop van honderden hectaren landbouwgrond van het Gentse OCMW aan Fernand Huts, maar de Gentse boeren lijken al veel langer met frustraties over het ruimtebeleid rond te lopen.

“Begin dit jaar stelde stad Gent het ‘nieuw ruimtelijk structuurplan Gent’ voor”, aldus Boerenbond. “Het plan kreeg als titel ‘Ruimte voor alle Gentenaars’, maar het is duidelijk dat het stadsbestuur vergeet dat ook landbouwers Gentenaars zijn en dat net landbouwers voldoende ruimte nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Bovendien gaat het enkel over ‘stadsgerichte landbouwers’, wat niet altijd overeenstemt met de bedrijfsvoering en investeringen van de huidige landbouwers. De gangbare landbouw, zoals die nu beoefend wordt in de rand van Gent, wordt doodgezwegen en een ruimtelijke planning die voor deze bedrijven een goede bedrijfsvoering ondersteunt, ontbreekt volledig. Was er overleg geweest, dan hadden de lokale landbouwers hierop kunnen wijzen.”

Ook in een ander geval is het Gentse OCMW de klos voor de boze boeren. Zo zou 10,7 hectare grond gratis beschikbaar worden gesteld voor een stadsgericht project met sociale tewerkstelling, en dat voor de duur van maar liefst 27 jaar. “Een geschenk uit de hemel voor de omliggende landbouwbedrijven, ware het niet dat zij op geen enkel moment geconsulteerd werden”, aldus Boerenbond. “Op die manier krijgen de jonge Gentse boeren, die door diverse projecten al heel wat van hun gronden verloren, geen kans om de grond, die naast hun bedrijfszetel ligt, te bewerken. Stad Gent laat zo zijn jonge landbouwers weer eens in de kou staan.”

Daarnaast is vooral het nieuwe RUP Groen een doorn in het oog van de protesterende boeren. “Zonder enig overleg wordt een ruimtelijk plan op tafel gelegd, voor maar liefst 140 hectare nieuwe natuur- en bosontwikkeling”, klinkt het. “De nieuwe structuurvisie noemt men dan wel ‘ruimteneutraliteit’, maar dit plan wil vooraf nog snel 140 hectare landbouwgrond omzetten naar natuurbestemming, dit ondanks het feit dat een aantal gronden in herbevestigd agrarisch gebied liggen: een gebied dat door Vlaanderen werd aangeduid als belangrijk voor de beroepslandbouw. Sommige Gentse landbouwers verliezen zo de helft van hun areaal, terwijl stad Gent hen enkele jaren geleden nog een vergunning gaf voor bijkomende investeringen.”

“Voor de Gentse landbouwers is het genoeg geweest”, aldus Loes Dewulf van Boerenbond. “Als het stadsbestuur een voedselstrategie wil ontwikkelen voor de hele stad, is het toch vanzelfsprekend om op de eerste plaats met de voedselproducenten, de lokale landbouwers, te spreken? Boerenbond gaf stad Gent al meermaals die boodschap maar blijkbaar wordt ze niet begrepen. Daarom trekken de lokale boeren nu met hun tractor naar Gent met de duidelijke boodschap: er moet niet over de landbouw gepraat en beslist worden, maar mét de landbouw.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Boerenbond

Volg VILT ook via