nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.10.2017 Gentse voedselstrategie gaat voorbij aan lokale boeren

Voor de landbouwers die rond Gent actief zijn, is de maat vol. Maandagavond reden zij met hun tractoren de binnenstad in, voor een opgemerkte deelname aan een infovergadering rond het nieuwe RUP Groen van het Gentse stadsbestuur. Zij stellen de grondpakkerij aan de kaak want het zogenaamd ruimte-neutrale RUP kende een voorafname van 140 hectare landbouwgrond. De lokale boeren zijn hofleverancier telkens er grond nodig is voor natuur- of projectontwikkeling. Wanneer er grond in de aanbieding is, zoals de 10,7 hectare van het OCMW op de kouter in Afsnee, dan worden zij buitenspel gezet.

Het rommelt tussen de Gentse landbouwers en het stadsbestuur. Over de voedselstrategie van de stad, “Gent en Garde” gedoopt, wordt volgens Boerenbond boven de hoofden van de lokale landbouwers beslist. Boerenbond heeft daar al meermaals op gewezen, en maandagavond hebben landbouwers die boodschap kracht bijgezet door per tractor naar het stadscentrum te rijden en spandoeken open te vouwen tijdens een infovergadering over het RUP Groen. “Gent, uw boeren zijn niet content”, blokletterde het spandoek.

Tijdens een evenement van Vredeseilanden werd de stad Gent nog opgevoerd als voorbeeld van een stedelijke voedselstrategie, de eerste in België zelfs. Maken daar deel van uit: stadslandbouw, CSA-landbouw, volkstuinparken, … maar blijkbaar niet de stadsnabije landbouw die op gangbare leest geschoeid is. Dat zit de lokale landbouwers dwars, te meer omdat hun bedrijven gehypothekeerd worden door grondverlies. Het laatste jaar legde het stadsbestuur drie plannen op tafel die zeer zwaar doorwegen op de lokale landbouwbedrijven, “zonder daarbij in dialoog te gaan met de sector”, hekelt Boerenbond.

Ook het OCMW van Gent heeft het verkorven omdat boeren die heel wat van hun gronden verloren geen kans maken op de 10,7 hectare die ter beschikking wordt gesteld in Afsnee. Ter beschikking stellen, mag je in deze letterlijk nemen want de grond gaat gratis naar een stadsgericht landbouwproject met sociale tewerkstelling, en dat voor een duur van negen jaar die tweemaal met dezelfde duur verlengd kan worden. De grond ligt in vogelvlucht op ongeveer zes kilometer van het stadscentrum.

Uit het persbericht dat in september werd uitgestuurd, valt op te maken dat het project moet passen binnen de lokale voedselstrategie die stad Gent verder wil uitrollen. Stad en OCMW streven naar eigen zeggen naar een verdere verduurzaming van het voedselsysteem in Gent. Graag zien ze zowel het produceren, verwerken en vermarkten van voedsel in of dichtbij de stad gebeuren. Op de bijna 11 hectare in Afsnee verwachten ze dat de stadsboer zuinig omspring met water, nutriënten, energie en bodem, en dat hij of zij rekening houdt met de aanwezige natuur- en landschapswaarden.

“Met dit project zetten we vooral in op twee doelstellingen uit onze voedselstrategie: een zichtbare kortere voedselketen en een sterke sociale meerwaarde rond voedsel”, verklaart schepen van Leefmilieu en Klimaat Tine Heyse. De sociale meerwaarde slaat op de werkzoekenden van OCMW Gent die de kans krijgen om op de stadsboerderij werkervaring op te doen, met de nodige begeleiding. Het op deze manier faciliteren van korteketenlandbouw past ook binnen de klimaatambitie van stad Gent. Op vrijdag 13 oktober wordt tijdens een infomoment toelichting gegeven bij de terbeschikkingstelling van de grond in Afsnee.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Boerenbond

Volg VILT ook via