nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.07.2019 Gewassensing kan opbrengst vollegrondsgroenten bepalen

Het Europese INNO-VEG project neemt de uitdaging aan om de productie van vollegrondsgroenten en aardappelen te verduurzamen. Het West-Vlaamse praktijkcentrum Inagro zal samen met de buitenlandse partners ADAS, Arvalis en Delphy onderzoeken hoe de innovatie daaromtrent verbeterd kan worden. “Remote sensing technologie zou dan de opbrengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten kunnen bepalen”, klinkt het. “Via dit project willen we landbouwers ook de kans bieden innovaties vlotter te introduceren.”

Het nieuwe INNO-VEG project wil de kosten van onderzoek reduceren in de kleinere teelten, maar ook het tempo van duurzame intensivering vergroten en landbouwers de kans bieden innovaties vlotter te introduceren. “Voor akkerbouwgewassen bestaan er al verschillende technieken om opbrengstverschillen tussen proefobjecten in een veldsituatie te bepalen”, legt Jonathan Van Beek, onderzoeksleider precisielandbouw bij Inagro, uit. “Voor intensieve groenteteelten is dit niet mogelijk omdat de opbrengstsensoren niet op punt staan en omdat er veel meer nadruk ligt op de kwaliteit van het eindproduct.”

Eén van de technieken om toch opbrengstverschillen te bepalen bij vollegrondsgroenten, is het toepassen van gewassensing. “Bij gewassensing wordt de hoeveelheid reflecterend licht bepaald vanop afstand”, aldus Jonathan Van Beek. “Dit wordt in relatie gebracht met bepaalde planteigenschappen zoals biomassa, N-gehalte, fotosynthetische activiteit en opbrengst. Die metingen zijn objectief, herhaalbaar en constructief. Er zijn dus zijn minder staalnames van het gewas nodig.” De gegevens kunnen verzameld worden met satellieten of drones, maar ook met gewassensoren vanop een tractor.

Concreet streeft het project ernaar om luchtbeelden en gegevens van gewassensoren te gebruiken in het proefveldonderzoek. “De gegevens kunnen we snel verzamelen met behulp van drones, handheld sensors en veldrobots”, klinkt het. “Met deze data maken we een inschatting van de opbrengst en de kwaliteitseigenschappen van verschillende gewassen. Dit wordt in een eerste fase uitgetest bij aardappelen en bij verschillende groenten zoals prei, ajuin, wortelen, kolen, spinazie en sla.”

INNO-VEG is een samenwerking tussen onderzoeksinstellingen uit België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. “Die grensoverschrijdende samenwerking verbetert de doorstroming van onderzoeksresultaten binnen de regio's”, aldus Inagro. “We willen dan ook een grensoverschrijdend innovatienetwerk rond precisielandbouw en precisielandbouwtechnieken uitbouwen. Het netwerk zelf is niet alleen gericht naar landbouwers, we willen alle betrokkenen bij onderzoek en ontwikkeling in landbouw met elkaar in contact brengen. Hiermee verhogen we de schaalbaarheid en kunnen landbouwers profiteren van onderzoek en expertise uit een ruimere regio.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via