nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.09.2020 Gezocht: akkers met resten suikerbiet voor zwanen

Samen met landbouwers wil provincie Oost-Vlaanderen deze winter 20 à 30 hectare voedselrijke velden voorzien voor de komst van kleine zwanen en andere wintergasten. De provincie zoekt hiervoor percelen met oogstresten van suikerbieten en lanceert een prijsvraag naar de Oost-Vlaamse landbouwers. Landbouwers kunnen een extra inkomen krijgen voor hun oogstresten en ze helpen de natuur een handje.
De kleine zwaan is een Europees beschermde wintergast. Een belangrijk deel van de populatie maakt jaarlijks een tussenstop in het noorden van Oost-Vlaanderen tijdens hun trektocht van de Noord-Russische toendra naar een zuidelijkere bestemming. De vogels verblijven hier enkele weken tijdens de winterperiode. Ze komen op krachten en gaan vooral op zoek naar suikerbietresten.
 
"Deze actie biedt een meerwaarde voor landbouwers door het extra inkomen voor de oogstresten van de suikerbietenteelt”, vertelt gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland. “Daarnaast houdt het de wintergasten weg van de, met wintergranen ingezaaide, velden in de polders."
 
Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan de actie. Zo moeten de akkers zich in de Oost-Vlaamse polder- of aansluitende gebieden bevinden, waar er in het verleden al kleine zwanen werden opgemerkt. De maximale oppervlakte per landbouwer is 8 hectare en elk perceel moet minimum 1 hectare groot zijn. De resten suikerbiet en het loof zijn afkomstig van een oogst na 1 november 2020 en blijven, zonder kerende grondbewerking, op de akker tot minimaal 31 december 2020. Ten slotte moet het perceel voor minstens de helft van de oppervlakte op meer dan 50 meter van de openbare weg liggen.
 
De oogst van suikerbieten gebeurt heel snel. Bietenloof en -resten worden normaal ondergewerkt, meestal om daarna wintergranen in te zaaien. De provincie vraagt aan de landbouwers om deze werkzaamheden een paar weken uit te stellen.
 
Geïnteresseerde landbouwers kunnen voor 6 oktober 2020 een offerte indienen. Alle info is te vinden op de website van provincie Oost-Vlaanderen.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Walter Hamelinck

Volg VILT ook via