nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.09.2018 Gezocht! Project om hoeve te laten herleven

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is op zoek naar enthousiastelingen die aan de slag willen met een hoeve. De site van 4,5 hectare ligt aan de Langedreef in Nazareth. “De verkoop gebeurt onder voorwaarden”, klinkt het bij VLM. “Het behoud van een landbouwfunctie én een positieve bijdrage leveren aan de omgevingskwaliteit zijn belangrijke elementen.” Kandidaat-kopers kunnen tot februari 2019 een projectvoorstel indienen waarin ze aantonen hoe zij de hoeve een nieuw leven willen inblazen.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) verkoopt een hoeve met bijbehorende gronden – voor een totale oppervlakte van 4,5 hectare – aan de Langedreef in Nazareth. “De hofplaats bestaat uit een woonhuis met stallingen, bijgebouwen, bergplaats, bakhuis en een schuur”, aldus VLM. “Zowel de gebouwen als de gronden zijn vrij van gebruik.” De hoeve – volledig gelegen in agrarisch gebied – biedt kansen voor een nieuwe invulling. De grond grenst aan de groene omgeving van de Hospicebossen met een goede ontsluiting naar de autosnelweg E17 en situeert zich vlakbij de woonkern van de gemeente De Pinte.

“De verkoop gebeurt wel onder enkele voorwaarden”, klinkt het. “De landbouwfunctie van de hoeve moet behouden blijven - dit betekent geen verpaarding of vertuining. De verkoop gebeurt ook enkel als de voorgestelde activiteiten van de nieuwe eigenaar de ruimtelijke draagkracht niet overschrijden, ze een positieve bijdrage leveren aan de omgevingskwaliteit en mits een minimale aankoopprijs.”

Kandidaat-kopers kunnen een projectvoorstel indienen waarbij zij aantonen dat hun idee aansluit bij die doelstellingen. Om de ingediende voorstellen te kunnen beoordelen, heeft VLM de vooropgezette doelstellingen vertaald naar beoordelingscriteria met een inhoudelijke score. “Op deze manier zijn de ingediende initiatieven objectief en op een gelijkaardige wijze inhoudelijk te evalueren. Minimale eisen en minimale scores op enkele beoordelingscriteria moeten garanderen dat de toekomstige ontwikkelingen op de site aan de vereiste doelstellingen zullen voldoen.”

De verkoopsprocedure bestaat uit twee fases. Fase één is de indieningsfase. “In deze fase zal VLM de kandidaat-koper begeleiden bij de uitwerking van zijn of haar project”, laat VLM weten. “Experten zullen ieder projectvoorstel evalueren en daarna aanbevelingen formuleren naar de kandidaat-kopers. Innovatieve ideeën botsen immers soms tegen de grenzen van vergunbaarheid. Daarom zal VLM, samen met de kandidaat-koper, het projectvoorstel toelichten aan de instanties die een advies zullen verlenen bij de omgevingsvergunning. Op deze manier wordt het voor de kandidaat-kopers meteen duidelijk of het projectvoorstel haalbaar is qua vergunbaarheid.”

In een tweede fase dienen de kandidaat-kopers een meer uitgewerkt projectvoorstel in, samen met een voorstel van aankoopprijs. Op basis van dit uitgewerkt projectvoorstel en de aankoopprijs zal VLM de koper weerhouden. Om iedereen de kans te geven de site aan te kopen, organiseert VLM een open oproep die loopt tot en met 1 februari 2019. “In de maanden voorafgaand aan deze einddatum zullen - op afspraak - kijkdagen op de site plaatsvinden.”

Meer weten? Je kan alle praktische info terugvinden in de projectfiche.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Vlaamse Landmaatschappij

Volg VILT ook via