nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.01.2019 Gezonde bodem geeft een landbouwer veel terug

Een akkerbouwer of tuinder werkt met de bodem. Een gezond en actief bodemleven verlicht het werk. In het kader van het Interreg-project ‘Leve(n)de Bodem’ organiseren de Bodemkundige Dienst van België en de provincie Vlaams-Brabant een studiedag in Heverlee. Komen aan bod tijdens de ‘bodemlevendag’: de verwevenheid tussen organische stof en bodemleven, het inzicht dat bodemanalyses geven, commerciële producten ter bevordering van het bodemleven, enz. Wie er maandag niet bij kan zijn omdat de zaal volgeboekt is, kan op de projectwebsite 20 tips terugvinden die “helpen boeren met meer bodemverstand”.

Stefan Muijtjens is al jarenlang actief als zelfstandig landbouwadviseur. Binnen het ‘Leve(n)de Bodem’-project zorgt hij mee voor de kennisverspreiding. Hij begeleidt ondernemersgroepen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De Vlaamse projectpartners (o.a. provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant) zorgen ervoor dat zijn kennis ook doorsijpelt naar onze regio.

Muijtjens stelde een lijst op met 20 goede praktijken rond bodembeheer. Het is aan elk landbouwbedrijf om te kijken wat er haalbaar is binnen de eigen bedrijfsvoering. Afhankelijk van het type bedrijf zijn de maatregelen eenvoudig of iets moeilijker toe te passen. Een gouden stelregel is dat een landbouwer een te natte bodem beter niet bewerkt. “Zeker in het vroege voorjaar en late najaar vraagt dat om discipline”, merkt de landbouwadviseur op.

“Na de oogst bewerk je de grond oppervlakkig en verdichte lagen hef je zo snel mogelijk op met een woeler”, vervolgt Muijtjens. “Dit is nodig om anaerobe omstandigheden te voorkomen en het bodemleven efficiënt en maximaal te laten ontwikkelen.” Andere tips die hun nut al bewezen hebben, handelen over vruchtwisseling, compostgebruik, bekalking, groenbedekkers, niet-ploegen, versmering van de bodem, het effect van meststoffen op het bodemleven en het gebruik van bodeminsecticiden.

Meer weten? Lees de 20 bodemtips op Leven(de)bodem.eu.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: provincie Vlaams-Brabant

Volg VILT ook via