nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.02.2019 Gezonduiteigengrond.be gaf tuinliefhebbers veilige raad

De moestuin maakt een comeback in Vlaanderen. Mensen willen als ontspanning met hun handen in de aarde wroeten en zelf gezonde voeding telen. Groenten telen doe je maar beter in onvervuilde grond. De Vlaamse overheid sensibiliseert sedert 2015 via de campagnewebsite Gezonduiteigengrond.be. N-VA-parlementslid Sabine Vermeulen informeerde naar de stand van zaken. De afgelopen twee jaar kregen een 30-tal Vlamingen na het doorspelen van een bodemanalyse ‘rood’ advies. Zij kregen via een webtool de raad om geen groenten te telen en OVAM te contacteren. Voor de meesten luidde het advies ‘groen’ (geen beperkingen) of ‘geel’, waarna je groenten kan telen mits wat maatregelen om de bodem in goede conditie te brengen.

Een goede oogst in de groentetuin begint bij een vruchtbare bodem. Om gezonde groenten te telen, mogen er geen vervuilende stoffen in de bodem aanwezig zijn. Een moestuin (of kippenren) kan je in principe overal aanleggen, zolang het maar niet vlakbij een drukke (spoor)weg of vervuilende activiteit is. Soms weet een tuineigenaar niet zeker of de grond vervuild is, bijvoorbeeld omdat hij niet weet wat de eigenaar voor hem met de grond deed.

Op de website Gezonduiteigengrond.be krijgen burgers een aantal tips om zelf een eventuele vervuiling op te sporen. Een bodem zonder begroeiing of met een ongewone kleur kan bijvoorbeeld op een vervuiling wijzen. Wanneer er naast de tuin een waterloop is waarvan het slib geruimd wordt en uitgespreid op de oevers, dan houdt dat een risico in. Dat slib kan namelijk zware metalen, PAK’s, pcb’s, dioxines en persistente pesticiden bevatten.

Een tuinliefhebber die twijfelt of zijn grond geschikt is om er een moestuin te beginnen of kippen te houden, kan de test doen. Een webtool helpt om de vruchtbaarheid, de voorgeschiedenis en de omgeving van de grond te controleren. Het is mogelijk dat daarna het advies volgt om de grond door een erkend labo te laten onderzoeken. Die testresultaten kunnen vervolgens in een labotool ingegeven worden. Stel dat de bodem niet veilig is, dan hoeft een liefhebber van tuinieren niet noodzakelijk op zoek naar een andere locatie. Teeltbakken met zuivere grond kunnen een oplossing zijn. Op een (licht) vervuilde locatie zijn ook verhoogde teeltbedden een optie.

Uit het antwoord dat volksvertegenwoordiger Sabine Vermeulen (N-VA) kreeg op een vraag tot opvolging van de campagne, blijkt dat de meeste Vlamingen zich nodeloos zorgen maakten over de bodemkwaliteit van hun tuin. In 2017 en 2018 betaalden ruim 370 tuineigenaars een labo voor een bodemanalyse, waarna ze de resultaten ingaven in de webtool op de campagnewebsite.

In de provincie Antwerpen is de ongerustheid over een mogelijke verontreiniging groter dan in de vier andere, minder verstedelijkte provincies. De webtool gaf 229 keer groen advies, 34 keer geel, 4 keer oranje en 26 keer rood. Alleen in dat laatste geval is het verstandiger om geen groenten te telen in de zone waar de verhoogde waarde van een vervuilende stof gemeten werd. In de vier andere provincies samen werden een 70-tal stalen genomen. Vier daarvan resulteerden in de aanbeveling om op die plek zelf geen groenten te telen in volle grond.

Wie wil nagaan of een bodem geschikt is om er een kippenren te plaatsen, kan een analyse laten uitvoeren op dioxines en dioxineachtige pcb’s. Deze polluenten zijn relevant voor de eieren die we consumeren. Voor 28 aan de overheid doorgespeelde analyseresultaten in 2017 en 2018 gold er geen beperking. In 11 gevallen luidde het advies om de consumptie te beperken tot maximaal 2 dan wel 1 ei per week uit het eigen kippenren. In vijf gevallen werd het afgeraden om op die plek kippen te houden en hun eieren te consumeren.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via