nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.04.2016 "Ggo-technologie is snelst aangenomen gewastechnologie"

Op 20 jaar tijd steeg het areaal met genetisch gewijzigde gewassen van 1,7 miljoen hectare in 1996 tot 179,7 miljoen hectare in 2015. “Deze honderdvoudige stijging op twee decennia tijd maakt van biotechnologie de snelst aangenomen gewastechnologie in de moderne tijd. Het toont aan dat de landbouwer tevreden is over ggo-gewassen”, zegt ISAAA, the International Service for the Aquisition of Agri-Biotech Applications, bij de publicatie van haar jaarlijks rapport over het wereldwijde ggo-areaal. Opvallend is wel dat het areaal kromp in de landen die in 1996 startten met de teelt van ggo-gewassen.

Sinds 1996 werd al twee miljard hectare landbouwgrond bebouwd met ggo-gewassen. Op 20 jaar tijd hebben landbouwers in 28 landen meer dan 132,6 miljard euro verdiend aan biotechnologie. Het hielp jaarlijks de armoede te verzachten voor 16,5 miljoen kleine boeren en hun families. Op 20 jaar werden dus 65 miljoen mensen geholpen. “Het argument dat tegenstanders van ggo’s maar al te vaak naar voor schuiven, namelijk dat het enkel landbouwers in geïndustrialiseerde landen vooruithelpt, klopt dus niet”, zegt Clive James, stichter en erevoorzitter van ISAAA.

Uit het rapport blijkt ook dat voor het vierde jaar op rij ontwikkelingslanden meer ggo-gewassen hebben geteeld dan geïndustrialiseerde landen. Het zou gaan om 14,5 miljoen hectare. In 2015 stond 54 procent van de wereldwijde ggo-gewassen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Onder de 28 landen die ggo-gewassen uitzaaien, waren er 20 ontwikkelingslanden. “China is een uitstekend voorbeeld van de voordelen die ggo-gewassen kunnen hebben voor landbouwers in ontwikkelingslanden. Tussen 1997 en 2014 bracht ggo-katoen 15,5 miljoen euro op voor de Chinese katoenboeren. In 2014 alleen al bracht de teelt 1,1 miljoen euro op”, klinkt het bij ISAAA.

“Landbouwers die vaak risico-avers zijn, erkennen de waarde van ggo-gewassen: ze zijn droogtetolerant, bestand tegen ziekten en plagen, herbicidetolerant en ze hebben een hogere voedingswaarde en -kwaliteit. Meer nog, biotechnologische gewassen dragen bij tot duurzamere gewasproductiesystemen die een antwoord kunnen bieden op klimaatverandering en wereldwijde voedselzekerheid”, vertelt Randy Hautea, coördinator bij ISAAA.

Ondanks al deze positieve cijfers over de 20ste verjaardag van de ggo-techniek valt er in 2015 toch een kentering waar te nemen. Na 19 jaren van dubbelcijferige groei, is het areaal afgelopen jaar gedaald met een percent in vergelijking met 2014: van 181,5 miljoen hectare naar 179,9 miljoen. “Deze verandering is een gevolg van een algemene daling van het wereldwijde landbouwareaal, als gevolg van de lage prijzen voor landbouwgewassen”, aldus ISAAA. De organisatie verwacht dat het totale areaal zal toenemen, als de landbouwprijzen opnieuw de hoogte in gaan.

Meer informatie: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2015

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via