nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.01.2016 Glastuinbouwzone Melsele 2de keer voorlopig vastgesteld

Nadat een vorig provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) vernietigd werd dat in Melsele ruimte maakt voor de aanleg van een 60 hectare grote glastuinbouwzone, stelde de Oost-Vlaamse provincieraad het PRUP voor een tweede keer voorlopig vast. Al in 2008 nam de deputatie het initiatief voor een clustering van glastuinbouw in Melsele. Het eerste plan werd in 2013 vernietigd omdat de impact op de waterhuishouding onvoldoende grondig in kaart was gebracht.

Sinds de vernietiging van het eerste plan voor de glastuinbouwzone in Melsele werd gewerkt aan een nieuw plan-MER. Met de juiste inrichting van het gebied, zo blijkt uit wateronderzoek, zal de impact op de waterhuishouding tot een minimum beperkt worden. Zo zal rond de volledige glastuinbouwzone een ringgracht aangelegd worden en komen er ook bekkens voor de opvang en hergebruik van regenwater. Van de 60 hectare is 50 hectare ingekleurd voor glastuinbouw, zeven hectare als landbouwaanverwante zone en drie hectare bouwvrij agrarisch gebied met natuurverbindingselementen.

"Volgens federale prognoses zal tegen 2050 de bevolking in Oost-Vlaanderen met 217.000 inwoners stijgen", motiveerde gedeputeerde Geert Versnick (Open Vld) het belang. "Dat betekent een toename van de vraag naar voedsel in een gebied dat systematisch minder beschikbare landbouwoppervlakte heeft." Gedeputeerde Versnick zegt ook dat een clustering noodzakelijk is voor de rendabiliteit. Verder wees hij op Vlaamse planprocessen die de zone voor glastuinbouw aanduiden en op het feit dat, op de gemeente na, alle andere overheidsinstanties gunstig adviseerden. Tot slot zullen de tuinbouwbedrijven tot 150 banen creëren.

De oppositiepartijen uitten kritiek op de plannen van de provincie. "Als er lokaal geen enkel draagvlak is voor dit project, dan is er nood aan beter onderzoek, of men bergt de plannen op, of men gaat op zoek naar een betere locatie", zei Vlaams Belang. In dat kader vroeg N-VA zich af of er andere Oost-Vlaamse gemeenten met gronden zijn die dergelijk project willen binnenhalen. Groen merkte tot slot nog op dat er in het dossier een dualiteit tussen land- en tuinbouwers wordt gecreëerd en vroeg transparantie in de geïnteresseerde partijen. De partij merkte verder ook op dat de regio al zwaar getroffen is door de uitbreiding van de haven.

De plannen werden meerderheid (CD&V, sp.a, Open Vld) tegen oppositie (N-VA, Groen, Vlaams Belang) goedgekeurd, op één onthouding van Vlaams Belang na.

Bron: Belga

Volg VILT ook via