nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.03.2016 GLB-betalingen worden vervroegd uitbetaald

De resterende GLB-betalingen van aanvraagjaar 2015, onder meer voor de vergroeningsmaatregelen, zullen nog deze maand worden uitbetaald. In totaal gaat het om meer dan 90 miljoen euro. Dat laat landbouwminister Joke Schauvliege weten. “Ik word vaak aangesproken door hard werkende landbouwers die terecht geloven in de toekomst van hun bedrijf, maar die op dit ogenblik kampen met liquiditeitsproblemen en bang uitkijken naar de volgende aflossingsdatum voor hun lopende kredieten”, aldus de minister.

Eerder deze week kondigde Europees landbouwcommissaris Phil Hogan een reeks nieuwe maatregelen aan die de crisis in de landbouwsector moeten verzachten. Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege had voor aanvang aangedrongen op structurele maatregelen en reageerde dan ook met gemengde gevoelens op de uitkomst van de Landbouwraad. Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement kondigde Schauvliege aan dat de resterende GLB-betalingen van aanvraagjaar 2015, onder meer voor de vergroeningsmaatregelen, nog deze maand zullen worden uitbetaald aan de landbouwers.

De Europese Unie heeft bepaald dat lidstaten de betalingen tegen 30 juni moeten uitvoeren, maar om de Vlaamse landbouwers enigszins tegemoet te komen en hen de komende maanden financiële ademruimte te geven, zal de minister overgaan tot betaling vóór 30 maart 2016, zo kondigt de minister aan. In totaal gaat het over een bedrag van 85 miljoen euro voor de vergroeningsbetaling en de saldi van de jongerenbetaling en de bedrijfstoeslag. De gespecialiseerde zoogkoeienhouders zullen eind april 2016 daarenboven een saldo van 8 miljoen euro ontvangen.

“Ik word vaak aangesproken door hard werkende landbouwers die terecht geloven in de toekomst van hun bedrijf, maar die op dit ogenblik kampen met liquiditeitsproblemen en bang uitkijken naar de volgende aflossingsdatum voor hun lopende kredieten”, aldus Schauvliege. “Jonge landbouwers zijn vandaag het meest kwetsbaar. Daarom gaf ik de opdracht om de saldobetalingen aan onze Vlaamse landbouwers, ongeveer 93 miljoen euro, te vervroegen van juni naar maart of april 2016.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via