nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.05.2017 "GLB moet uitgaan van sociale en ecologische balans"

In afwachting van de volledige resultaten van de GLB-enquête die de Commissie organiseerde deelt landbouworganisatie Wervel alvast zijn visie op de staat van het Europese landbouwbeleid en formuleert het tegelijk ook een eigen alternatieve kijk. Daarbij wordt uitgegaan van een voedingssysteem in evenwicht, dat niet langer uitgaat van accumulatie en concurrentie, maar van voedselautonomie in harmonie met mens en natuur.

In 2020 krijgt het Europees landbouwbeleid (GLB) een flinke opfrisbeurt. Over hoe dat nieuwe beleid eruit moet gaan zien, wordt volop gedebatteerd. De mening van de tienduizenden Europese burgers die deelnamen aan de GLB-enquête van de Commissie is nog niet bekend, maar Wervel gooit met een bijdrage op MO* alvast de knuppel in het hoenderhok. Hun vaststelling luidt dat het Europees landbouwbeleid amper oog heeft voor boer en consument en dat de huidige GLB-logica haaks staat op de uitdagingen voor de landbouw en het platteland, zijnde een redelijke levensstandaard voor de landbouwer, het beantwoorden aan de verwachtingen van de consument en een evenwichtige ontwikkeling van het platteland.

“In wiens belang is het dat voedsel- en voedergrondstoffen wereldwijd onder de economische, sociale en ecologische kostprijs verhandeld worden?”, zo vraagt Wervel zich af? “Waarom houden de wereldhandelstransacties niet in de eerste plaats rekening met voedselautonomie aan de ene kant, noch geven ze ruimte aan het vermijden van overaanbod aan de andere kant?” Niet verwonderlijk dus suggereert Wervel dat ook in ons land niet geproduceerd moet worden in functie van (groot)handelsbelangen, maar in functie van wat nodig is, gekoppeld aan een prijs die gebaseerd is op het kostenplaatje, uiteraard inclusief een faire arbeidsvergoeding voor de boer. 

Lees de volledige visietekst hier.

Bron: MO*

Beeld: Wervel

Volg VILT ook via