nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

10.06.2018 Goed zuiveljaar 2017 geeft zuurstof aan zuivelindustrie

De Belgische zuivelindustrie blikt tevreden terug op 2017. “De omzet van onze zuivelbedrijven groeide met 11 procent, de tewerkstelling met twee procent en de investeringen bleven stabiel op een hoog niveau”, klinkt het. De gemiddelde uitbetaalde melkprijs aan de melkveehouders bedroeg afgelopen jaar 36,9 euro, een stijging van 31 procent in vergelijking met 2016 en de op twee na hoogste prijs van de voorbije tien jaar. “Dit goede jaar geeft zuurstof aan de sector”, aldus Luc Van Impe, voorzitter van de Belgische Confederatie Zuivel (BCZ-CBL), tijdens de jaarvergadering van de organisatie.

Tussen 2011 en 2018 is de gemiddelde melkproductie in de wereld toegenomen met 1,9 procent. In Europa ging het in 2017 om een toename van 2,1 procent. Bovendien is de Europese Unie het afgelopen jaar ook de belangrijkste exporteur geworden van zuivelproducten ter wereld. Met een uitvoer van bijna 20 miljoen ton melkequivalent stak de EU voor het eerst Nieuw-Zeeland voorbij. In volume is kaas ons belangrijkste exportproduct (831.000 ton), maar afgelopen jaar deed magere melkpoeder wel een zware inhaalbeweging: op één jaar tijd steeg de uitvoer met meer dan 200.000 ton tot 779.000 ton. De interne markt blijft wel enorm belangrijk voor de EU. Zo vond in de periode 2010-2017 meer dan 70 procent van de toegenomen melkleveringen hun weg binnen de Unie.

In België steeg de melkproductie het afgelopen jaar met 3,6 procent, een veel sterkere stijging dan het Europese gemiddelde. Tussen 2007 en 2017 werd zelfs een stijging van maar liefst 27 procent genoteerd. “Die stijging van drie miljard naar 3,8 miljard liter geproduceerde melk op tien jaar tijd werd gerealiseerd met slechts vier procent meer koeien”, vertelt Renaat Debergh, afgevaardigd bestuurder van BCZ. De zuivelindustrie verwacht dit jaar zelfs nog een sterkere stijging. De eerste vier maanden van 2018 namen de melkleveringen toe met 5,7 procent.

Als je die stijging vergelijkt met die van andere Europese lidstaten, dan is het volgens Debergh duidelijk dat ons land voordeel heeft gehaald door het wegvallen van de melkquota. “Onze regio is uiterst geschikt voor de veehouderij en onze melkveehouders beschikken over heel wat knowhow”, verklaart hij. Tussen 2005 en 2017 bedroeg de toename van de melkproductie in heel de EU 15 procent. In België gaat het om 33 procent. Met een dergelijke stijging vertoeft ons land in de buurt van Nederland en Polen. Enkel Ierland, Letland en Luxemburg deden het beter in Europa. Daar steeg de melkproductie van 40 tot 60 procent.

In december 2017 telde België 7.215 melkveehouders, tegenover 7.431 een jaar voordien. Dat betekent dat er het afgelopen jaar slechts 2,9 procent melkveehouders hun bedrijf stopzetten, terwijl dat de jaren voordien vier tot zes procent was. “Vooral in Wallonië was de uitval opvallend kleiner in vergelijking met de voorgaande jaren”, aldus Renaat Debergh. Voor het eerst stijgt de geleverde hoeveelheid melk per bedrijf in België boven de 500.000 ton. Als is het verschil tussen Wallonië en Vlaanderen wel groot. Vlaamse melkveehouders leveren gemiddeld 603.000 liter melk per jaar, Waalse maar 418.000 liter. Tussen 2014 en 2017 steeg de gemiddelde bedrijfsgrootte in Vlaanderen met 35 procent, terwijl het in Wallonië slechts om acht procent gaat.

In 2017 is BCZ-CBL ook gestart met het verzamelen van cijfers over de biologische melkproductie. Op dat vlak staat Wallonië veel sterker dan Vlaanderen. Wallonië telde in 2017 ruim 17.000 biologische melkkoeien, een stijging van 14 procent. In Vlaanderen zijn er slechts 2.984 dieren voor de biomelkproductie, maar dat is wel een stijging met 141 procent in vergelijking met het jaar voordien. In het biologische circuit werd 77 miljoen liter melk opgehaald, een toename van 11 procent ten opzichte van 2016.

Ook de zuivelindustrie kan spectaculaire groeicijfers voorleggen. Afgelopen jaar werd zeven procent meer melk verwerkt en tussen de periode 2008 en 2018 gaat het om maar liefst 55 procent. “We hebben ons als zuivelindustrie altijd sterk gemaakt dat we na het wegvallen van de quota een bijkomende productie van 500 miljoen liter zouden verwerken, maar uiteindelijk ging het om 800 miljoen liter”, klinkt het. Samen met de invoer van melk in bulk verwerkten de Belgische zuivelbedrijven 4,78 miljard liter melk. BCZ-CBL is ervan overtuigd dat in 2019 de kaap van vijf miljard liter verwerkte melk zal bereikt worden.

Verse melkproducten vormen de belangrijkste zuivelcategorie voor de zuivelindustrie (26,8%). Melkpoeder komt op de tweede plaats (24,9%). “Tien jaar geleden was het aandeel van melkpoeder nog meer dan 30 procent”, verduidelijkt Debergh. Voor het eerst produceerden de Belgische zuivelbedrijven in 2017 trouwens meer dan 100.000 ton kaas en daarmee vormt dit de derde belangrijkste categorie (21,9%). In twee derde van de gevallen gaat het om mozzarella die vooral voor export bestemd is. Volgens BCZ-CBL heeft België op het vlak van kaas een zeer goede reputatie. Consumptiemelk en boter zijn allebei goed voor een aandeel van ongeveer 13,5 procent.

De totale omzet van de Belgische zuivelindustrie bedroeg afgelopen jaar 5,5 miljard euro. Een stijging met 11 procent in vergelijking met een jaar voordien. De investeringen van de zuivelbedrijven liepen op tot 106 miljoen euro, een vergelijkbaar cijfer als het jaar voordien. De zuivelsector is ook een industriële sector die erin slaagt om de tewerkstelling op te drijven. In 2017 werden 5.818 personen tewerkgesteld, een toename met twee procent. De uitvoer nam toe met 23 procent tot 3,3 miljard euro. “Dit betekent dat 60 procent van de omzet door uitvoer gerealiseerd”, klinkt het. Ruim 80 procent wordt binnen de EU afgezet. Buiten de EU zijn Algerije, Indonesië en China de belangrijkste exportbestemmingen.

De gemiddelde melkprijs die in 2017 werd uitbetaald, bedroeg 36,9 euro per 100 liter. Een stijging met 31 procent in vergelijking met 2016 toen de gemiddelde melkprijs niet hoger uitkwam dan 28,1 euro per 100 liter. “Daarmee is de melkprijs van 2017 de op twee na hoogste van de voorbije tien jaar. Omdat ook de kosten gunstig evolueerden was 2017 een goed jaar voor de rendabiliteit van melkveehouders”, stelt BCZ-CBL. Op de vraag hoe België op vlak van melkprijs scoort in vergelijking tot de buurlanden verwees de sectorfederatie naar de LTO-melkprijsvergelijking.

Voor de zuivelindustrie was vooral de felle klim van de boterprijs “dé verrassing van vorig jaar”. “Inmiddels hebben veel zuivelondernemingen sinds begin dit jaar de waardeverhouding vet/eiwit voor de melkprijs aangepast in het voordeel van melkvet. Het marktsignaal wordt op die manier doorgegeven aan de melkveehouders”, zegt voorzitter Van Impe. Nu ook de verkoop van magere melkpoeder uit de interventievoorraad recent gestart is, kijkt de zuivelindustrie met gematigd optimisme naar de rest van 2018.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via