nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.07.2015 Goedkoop beschikbaar vlees doet Europeaan meer eten

In een rapport dat vooral korte termijn productievoorspellingen in de grote landbouwsectoren doet, wijdt de Europese Commissie ook een kaderstukje aan de vleesconsumptie in de EU. Wie zich verwacht aan een kleine daling conform het groeiend bewustzijn dat we in het Westen best minder vlees consumeren, komt bedrogen uit. In 2014 verorberde een Europeaan twee kilo meer vlees dan het jaar voordien. Hoewel hij om de oren geslagen wordt met redenen om minder vlees te eten, eet de gemiddelde Europeaan blijkbaar meer vlees als het hem te koop wordt aangeboden aan lage prijzen. De Europese Commissie leidt daaruit af dat de beschikbaarheid van vlees, en daarmee samenhangend de prijs, tot op heden nog altijd de belangrijkste driver is voor de vleesconsumptie op de interne markt. Varkensvlees is met voorsprong de meest geliefde vleessoort, gevolgd door kip, rundvlees en – in veel mindere mate – schaap en geit.

Stilaan iedereen gaat er van uit dat de vleesconsumptie zal toenemen in ontwikkelings- en groeilanden maar tezelfdertijd afneemt in het Westen omdat ons consumptiepatroon verandert. Zeker in Europa zou het vleesverbruik dalen omdat consumenten bij hun maaltijdkeuze meer en meer belang gaan hechten aan gezondheid, milieu, dierenwelzijn, klimaat, voedselverspilling, enz. 2013 lag wat dat betreft geheel in de lijn van de verwachtingen want het vleesverbruik in Europa bereikte toen een dieptepunt. De Europese Commissie rapporteert 64,5 kilo vlees per inwoner maar hou daarbij in het achterhoofd dat de EU het verbruik theoretisch berekent door bij de eigen productie import op te tellen en daar de export van vlees af te trekken. Het resultaat is dus een karkasgewicht waarvan een groot deel niet consumeerbaar is. We steken met andere woorden geen 65 kilo vlees achter onze kiezen.

Veel interessanter dan het vleesverbruik in absolute cijfers is de evolutie ervan in de tijd. Opmerkelijk is dat de Commissie vermoedt dat het vleesverbruik in Europa met twee kilo per inwoner is toegenomen in 2014. Waar de sterke daling in 2013 door velen werd toegeschreven aan de economische crisis klopt dat niet volgens de EU. “Tijdens een economische crisis vervangen consumenten duurder rundvlees door goedkopere kip en bereidingen met varkensvlees”, citeert de Commissie uit een rapport van marktwatcher FranceAgriMer.

Veel relevanter zou de beschikbaarheid en de prijs van vlees zijn. In 2013 werd het vleesaanbod in Europa gedrukt door lagere producties in de varkens- en rundveehouderij zonder een compenserende beweging vanuit de braadkippenhouderij of door import van vlees. “Zodra het aanbod toeneemt, zoals in 2014, ondersteunt dat de binnenlandse vleesconsumptie”, meent de Europese Commissie. Aangezien boeren dit en volgend jaar nog meer vlees zullen produceren dan in 2014, terwijl de Russische markt mogelijk gesloten blijft, verwacht Europa dat er bij zo'n ruim aanbod weer meer vlees gegeten zal worden door de eigen bevolking. De vleesconsumptie zou daardoor weer kunnen stijgen richting het recordniveau uit 2007.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via