nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.05.2019 Goochelen met landbouwdata was nog nooit zo eenvoudig

De online tool www.provinciesincijfers.be maakt het veel eenvoudiger om te spitten in de data over landbouw. Verscheidenheid typeert de Vlaamse land- en tuinbouw, maar geografisch zie je een clustering van specialisaties. Terwijl de West-Vlaamse varkens- en pluimveehouders twee jaar geleden een gezamenlijke omzet van bijna 831 miljoen euro realiseerden, is intensieve veehouderij in Limburg (circa 143 miljoen euro omzet) niet van dezelfde grootte-orde. Toch is het alleen tuinbouw, met name door de fruitteelt, die in Limburg een grotere productiewaarde heeft terwijl melkveehouderij in de buurt komt. Zuid-Limburg wordt getypeerd door boerderijen waar akkerbouw en rundvee gecombineerd worden, maar in de omzetcijfers op provincieniveau komt dat niet uit de verf.

“Makkelijk in gebruik en een handig werkinstrument voor al wie een bepaalde stelling met cijfers wil onderbouwen.” Zo kondigden de vijf Vlaamse provincies aan dat ze de reeds bestaande website www.provincies.incijfers.be uitgebreid hebben met een luik data over landbouw. Gebruiksvriendelijkheid van de tool staat voorop en een jaarlijkse actualisering maakt dat de tool nuttig zal blijven voor lokale beleidsmakers en andere gebruikers.

We nemen de proef op de som door de geografische uitersten met elkaar te vergelijken: landbouw in Limburg en in West-Vlaanderen. De landbouwtyperingskaart verraadt in één oogopslag hoe belangrijk intensieve veehouderij is voor de kustprovincie en de mate waarin fruitteelt verankerd is in Limburg. In de kustprovincie zijn meer boeren en tuinders actief dan in gelijk welke andere provincie. Gespecialiseerde veehouders (varkens of kippen) en gemengde bedrijven, die bijvoorbeeld akkerbouw of groenteteelt combineren met varkenshouderij, zijn er de vaakst voorkomende bedrijfstypes.

Opvallend, tussen 2010 en 2017 nam in alle bedrijfstakken het aantal landbouwers af behalve in de akkerbouw. In die periode kwamen er een 300-tal gespecialiseerde akkerbouwers bij zodat ze in 2017 met 1.043 waren. De verklaring ligt mogelijk in de afname van het aantal gemengde bedrijven want bedrijfsleiders op leeftijd stoten dikwijls het vee af maar blijven hun land bewerken. In Limburg zie je trouwens precies hetzelfde, namelijk een toename van het aantal akkerbouwbedrijven van 325 in 2010 naar 376 zeven jaar later. In zijn totaliteit daalt de boerenpopulatie in beide provincies zodat ze anno 2018 nog met 8.083 zijn in West-Vlaanderen en met 2.843 in Limburg. Desondanks stijgt de gecumuleerde omzet van gespecialiseerde landbouwbedrijven in Limburg en blijft die in de kustprovincie ongeveer stabiel.

De tool laat ook toe om een idee te krijgen van het belang van het agrobusinesscomplex. Hou je ook rekening met toelevering en verwerking, dan is West-Vlaanderen een klasse apart met een agrobusinesscomplex dat in 2016 een omzet genereerde van 15,24 miljard euro. Ter vergelijking: in Limburg realiseerde aan landbouw verwante industrie dat jaar een omzet van 3,4 miljard euro. In verband met ruimtegebruik leren we dat Limburg (43%), ondanks de open ruimte die er daar nog is, na Antwerpen (39%) het kleinste aandeel van zijn oppervlakte in landbouwgebruik heeft. In West-Vlaanderen heeft landbouw twee derde van het grondgebied in gebruik. Daar kunnen ook Oost-Vlaanderen (55%) en Vlaams-Brabant (47%) niet aan tippen.

Zelf snuisteren in landbouwdata kan via www.provincies.incijfers.be

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via