nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.09.2018 Graan is van uitzonderlijke kwaliteit dankzij hoogzomer

Door de hittegolf en droogte deze zomer zijn er maïspercelen die het oogsten nauwelijks waard zijn. Opbrengstverlies is er ook in de granen, zij het dan minder dramatisch. Nu de oogst goed en wel achter de planken zit, maakt de Belgische graanhandel de balans op. “In vergelijking met vorig jaar heeft tarwe ongeveer 4 procent minder opgebracht, en gerst 7 procent. De totale Belgische graanoogst is 13 procent kleiner dan het vijfjaarlijkse gemiddelde”, deelt beroepsfederatie Synagra mee. Het productieverlies ging namelijk gepaard met een areaalinkrimping.

Ieder jaar maakt Synagra rond deze tijd de balans op van de graanoogst. De beroepsfederatie van de Belgische graanhandel baseert zich daarvoor op de perceelaangiftes en een uitgebreide enquête onder de eigen leden. Net zoals in seizoen 2017 werden tijdens de aarvorming en afrijping gunstige en (te) droge weersomstandigheden waargenomen. “Gezien de droogte extremer en van langere duur was dan in 2017, stellen we lagere opbrengsten vast”, zegt Gisèle Fichefet, die Jean Maertens opvolgde als secretaris-generaal.

“Voor de twee voornaamste graanteelten tarwe en gerst ramen we de minopbrengst per hectare op respectievelijk 4 en 7 procent. Het totaal gecollecteerde volume zou ongeveer 8 procent lager liggen dan verleden jaar, met hoofdzakelijk een afname van de productie van wintergerst met 14 procent en tarwe met 6 procent”, vervolgt ze.

Wanneer rampjaar 2016 buiten beschouwing blijft, dan situeert de totale Belgische graanoogst 2018 zich met 2.247 873 ton ongeveer 13 procent lager dan het vijfjaarlijks gemiddelde. Dat komt deels ook door een areaalinkrimping van 6 procent tegenover het vijfjaarlijks gemiddelde. De areaalinkrimping van granen is vooral in Wallonië merkbaar (-4%). De afgenomen productie van tarwe (-8%), gerst (- 20%) en spelt (- 22%) doet er het gecollecteerde volume met 10 procent dalen.

De extreme droogte mag dan wel de opbrengst geremd hebben, voor de kwaliteit van de granen hebben de vele uren zonneschijn deugd gedaan. Synagra spreekt over een “unieke kwaliteit”, waarbij zowel het hectolitergewicht als het eiwitgehalte uitzonderlijk hoog zijn. Zon tijdens de bloei heeft er ook voor gezorgd dat er geen schimmelaantasting was. Het bleef droog tot en met de oogst zodat de granen (erg) droog toekwamen bij handelaars.

Als gevolg van de droogte is de oogst in gans Europa en de buurlanden wat kleiner dan anders. Oekraïne en Rusland kregen bij de oogst te maken met regenval zodat zij ook last hebben van kwaliteitsproblemen. De graanprijzen hebben tot nu toe een zeer volatiel verloop gekend. Het beperkte aanbod en allerlei geruchten over uitvoertaksen of quota op de uitvoer van Rusland en Oekraïne kunnen de prijs stuwen. Al ziet Synagra anderzijds ook prijsdrukkende factoren zoals de grote graanstocks en de winstnemingen door beleggingsfondsen. Synagra noteert momenteel een indicatieve tarweprijs van 181,5 euro en 185,5 euro voor gerst bij leveringen aan Belgische graanhandelaars.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via