nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.06.2019 “Grasstroken zijn geen toegangsweg”

Grasstroken die aangelegd zijn op een landbouwperceel in het kader van een beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) mogen niet als doorgang gebruikt worden, waarschuwt VLM recreanten. “Je mag er dus niet op wandelen of over rijden met een voertuig”, klinkt het. “Gebeurt dat toch, dan is de landbouwer daarvan de dupe. Hij riskeert dan immers een lagere vergoeding voor zijn overeenkomst.” VLM roept iedereen op om hiermee rekening te houden en grasstroken niet te betreden.

Met beheerovereenkomsten kunnen landbouwers extra maatregelen uitvoeren die goed zijn voor het landschap, de natuur en het milieu. Zo dragen ze bij aan erosiebestrijding, de bescherming van akker- en weidevogels en de buffering van kwetsbare landschapselementen. “Landbouwers kunnen bijvoorbeeld gras(kruiden)stroken aanleggen op hun percelen”, weet Leen Van den Bergh, woordvoerder bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). “Die stroken vangen modder op afkomstig van hoger gelegen akkers, voorzien akker- en weidevogels van zomervoedsel en nest- en schuilgelegenheid en zorgen ervoor dat chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen niet terechtkomen in beken, houtkanten, kruidenrijke bermen, …”

In ruil voor hun inspanningen krijgen landbouwers jaarlijks een vergoeding. Op de grasstroken waarop een beheerovereenkomst rust, zijn naast het maaibeheer geen andere activiteiten toegestaan. “Door het gebruik van de stroken voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld recreatie of doorgang, kan de grasmat beschadigd worden, of komt de rust van akker- en weidevogels in het gedrang”, waarschuwt VLM. “Op die manier wordt het doel van de beheerovereenkomst teniet gedaan.”

“Het gebeurt jammer genoeg dat mensen zonder nadenken toch op zo'n grasstrook wandelen, of er zelfs met een auto over rijden”, zegt Leen Van den Bergh. “Omdat de kwaliteit van de grasstrook daalt, riskeert de landbouwer een lagere vergoeding voor zijn overeenkomst en zijn de financiële gevolgen voor hem.” De VLM roept iedereen op om hiermee rekening te houden. “De landbouwers en de natuur zullen u dankbaar zijn.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Vlaamse Landmaatschappij

Volg VILT ook via