nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.06.2015 Greenpeace neemt gewasbescherming fruit onder vuur

In het kader van de campagne ‘Ik weet wat ik eet’ heeft Greenpeace bodem- en waterstalen genomen in of rond appelboomgaarden. De milieuorganisatie deed dat in 12 Europese landen en klaagt nu aan dat twee derde van de in totaal 85 stalen pesticideresidu’s bevat. Greenpeace vindt chemische gewasbescherming vergif en heeft er daarom geen boodschap aan dat fruittelers voorlopers zijn in geïntegreerde gewasbescherming, alleen chemie gebruiken als dat nodig is en met deze gewasbeschermingsmiddelen correct omspringen. Uit de jaarlijkse rapportering door de Europese voedselveiligheidsautoriteit weten we dat moderne labo’s bijna elk spoor van gewasbescherming kunnen detecteren. Geruststellend is dat zij haast nooit (1,5% in 2013) overschrijdingen vinden van de wettelijke normen voor groenten en fruit, en als het gebeurt meestal bij ingevoerd product.

In april van dit jaar nam Greenpeace stalen van het oppervlaktewater in de buurt van appelboomgaarden en bodemstalen op de appelpercelen. Dat gebeurde in 12 Europese landen en nadien gingen de 85 stalen naar het labo voor analyse op een 50-tal verschillende chemische stoffen. Twee derde van alle bodem- en waterstalen blijkt sporen van gewasbeschermingsmiddelen te bevatten. In ons land vond Greenpeace, op Italië na, het hoogste aantal chemische stoffen in de bodem (15 soorten in drie stalen). Ook Frankrijk krijgt een veeg uit de pan vanwege de 13 soorten pesticiden in zes bodemstalen. De meeste pesticiden in het oppervlaktewater werden aangetroffen in Polen, gevolgd door Slowakije.

“In de bodem werden vooral restanten aangetroffen van de actieve stoffen boscalid (fungicide) en DDT (sinds de jaren ’70 verboden insecticide dat erg persistent is in het milieu) terwijl in water hoofdzakelijk boscalid en het insecticide chlorantraniliprole gevonden werd. Een staal genomen in een Europese appelboomgaard kan tot 13 verschillende soorten chemicaliën bevatten. In een rapport dat de resultaten samenvat, concludeert Greenpeace dat het gebruik van pesticiden in de “industriële appelproductie” bodem en water vervuilt en mens en milieu blootstelt aan een cocktail van chemicaliën. De milieuorganisatie vindt het massale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen “symptomatisch voor het falende systeem van de industriële landbouw”.

Het goede nieuws is naar verluidt dat er kant-en-klare oplossingen bestaan, die al worden toegepast door duizenden ecologische boeren over gans Europa. De onderliggende boodschap is dan ook dat de consument moet overschakelen op biologisch geteelde groenten en fruit. Greenpeace is sinds enkele weken gestart met een nieuwe campagne voor ecologische landbouw. Ter ondersteuning van die campagne voerde Greenpeace ook al een eigen literatuurstudie uit, waarna gewaarschuwd werd voor de blootstelling van professionele gebruikers en ongeboren en jonge kinderen aan pesticiden.

In de kranten reageert Sofie Vergucht op de kritiek van Greenpeace namens Phytofar, de Belgische vereniging van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie. Zij nuanceert eerst door te zeggen dat metingen voor gewasbeschermingsmiddelen heel nauwkeurig zijn. “Ook heel kleine concentraties kunnen teruggevonden worden.” De diversiteit aan actieve stoffen die in de drie Belgische bodemstalen gevonden werd, wijt Vergucht aan het vrij vochtige klimaat in ons land dat schimmelbestrijding in de fruitteelt noodzakelijk maakt.

De bangmakerij door Greenpeace wordt sterk betreurd door Phytofar omdat zo de boodschap verloren gaat dat fruit gezond is. “De consument kan gerust zijn en genieten van zijn appel”, benadrukt Vergucht, de gunstige resultaten van residucontroles door het Voedselagentschap indachtig. Tijdens dergelijke controles wordt nagegaan of de drempelwaarden voor pesticideresiduen in een stuk fruit niet overschreden worden. “Als er nog kleine fracties op te vinden zijn, dan zijn die weg door het fruit te wassen”, aldus Sofie Vergucht. Zij benadrukt nog dat de Belgische fruitteelt een voorloper is in het gebruik van niet-chemische methoden van gewasbescherming. Zo worden meer en meer nuttige insecten ingezet, lieveheersbeestjes bijvoorbeeld die bladluizen opeten. Omdat er niet voor elke ziekte, plaag of onkruid een alternatieve bestrijdings- of beschermingsmethode bestaat, worden er ook nog steeds pesticiden ingezet.

De berichtgeving rond de Greenpeace-studie in de Vlaamse kranten schiet bij Boerenbond in het verkeerde keelgat. “Heel tendentieus", oordeelt woordvoerder Anne-Marie Vangeenberghe. “De Standaard kopt 'Appels in Belgische supermarkten zitten vol pesticidenresten' en Het Nieuwsblad gaat mee in  die berichtgeving, daar waar Greenpeace zich beperkt tot een analyse van bodem- en waterstalen. Deze twee kranten trekken de lijn direct door naar de appels zelf. Misinformatie die de waarheid alle geweld aandoet. Uit controles van het Voedselagentschap blijkt dat ons fruit conform de regelgeving is. De residunormen leveren zeer weinig problemen op. Waar alle moeite gedaan wordt om onze bevolking zover te krijgen dat ze voldoende fruit eten conform het advies van de Hoge Gezondheidsraad veegt een krantentitel al die inspanningen van tafel. Spijtig, meer zelfs, onaanvaardbaar. De boodschap moet blijven dat appels eten gezond en veilig is.”

Bron: eigen verslaggeving / Het Nieuwsblad

Volg VILT ook via