nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.09.2018 Groen en Bos+ stellen voortgang stadsbossen in vraag

De aanplanting van bossen in en om de steden, een belofte van de Vlaamse overheid, is zo goed als stilgevallen. Op 25 jaar werd 27,3 procent van de 4.810 geplande hectare bos gerealiseerd en de laatste jaren is de aanplant helemaal stilgevallen, zo blijkt uit een studie van Bos+. Volgens Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege houdt Bos+ geen rekening met de aankoop van private bossen die voor het publiek toegankelijk worden gemaakt. “Het bedrag dat Vlaanderen jaarlijks aan natuur en bos besteedt, staat vandaag op een recordniveau”, stelt ze.

De aanleg van stadsbossen in of aan de rand van de Vlaamse steden waren een belofte van verschillende Vlaamse regeringen, opgenomen in onder meer het Pact 2020. Daarin staat dat op termijn alle stedelijke of kleinstedelijke gebieden moeten beschikken over een stadsbos. Voor 62 Vlaamse steden en gemeenten werden er bosuitbreidingsdoelstellingen vastgelegd, specifiek voor stadsbossen. Maar de beloofde aanleg van stadsbossen vordert erg traag, blijkt uit een nieuwe studie die Bos+, dat zich inzet voor bos¬behoud, uitvoerde in opdracht van Groen.

Volgens de studie werd tussen 2011 en 2018 in heel Vlaanderen amper 460 hectare stadsbos aangeplant. In geen enkele van de 62 Vlaamse steden en gemeenten die voor stadsbossen in aanmerking komen, werd er de voorbije zeven jaar meer dan 30 hectare stadsbos aangelegd. In liefst 32 ervan werd zelfs helemaal geen boom bijgeplaatst, zo meldt de krant De Standaard. "Rond stadsbossen is het de jongste jaren vooral erg stil geweest", zegt Bert De Somviele, de directeur van Bos+. "Bij vragen over het thema verwijst ¬minister Schauvliege steevast naar de vooruitgang die geboekt wordt in het Gentse Parkbos, maar er zijn natuurlijk ook nog andere steden in Vlaanderen."

Oppositiepartij Groen verwijt minister Schauvliege een gebrek aan ambitie als het gaat om de aanleg van de beloofde stadsbossen. "Aan dit tempo halen we die doelstelling in 2072, ik ben dan 97 jaar oud", zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman. Uit de studie van Bos+ blijkt evenwel dat op zeven jaar tijd 460 hectare is aangelegd, waarvan bijna de helft (223 hectare) alleen al in Gent. "Het totale gebrek aan ambitie zorgt ervoor dat de doelstellingen de facto een lege doos zijn. Minister Schauvliege liet uitschijnen voor een versnelling te willen zorgen met haar Pact 2020, maar daar kwam bitter weinig van in huis", zegt Elisabeth Meuleman.

Ze pleit voor nieuwe kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de realisatie van stadsbossen. "Daarbij horen ook een duidelijke deadline en een degelijk monitoringsysteem dat (online) publiek te raadplegen is", zegt Meuleman. Groen wil tot 2030 ieder jaar 300 hectare stadsbos aanplanten en zo binnen 12 jaar de initiële doelstelling van 4.810 hectare halen. “Voor de lokale overheden is een cruciale rol weggelegd”, zegt Groen, “maar de Vlaamse overheid moet voor voldoende ondersteuning zorgen, zowel financieel als op het vlak van vergunningsbeleid”.

Minister Schauvliege merkt op dat Bos+ en Groen in hun studie naar de aanplanting van stadsbossen enkel rekening houden met nieuwe bosaanplantingen. “Het gaat ook om het aankopen van private, bestaande bossen en die toegankelijk maken voor het publiek”, klinkt het in een reactie. Ze wijst erop dat Vlaanderen jaarlijks 100 miljoen euro besteedt aan natuur en bos. “Dat bedrag staat op een historisch recordpeil, maar voor sommigen is het blijkbaar nooit genoeg.” Ze vindt het bovendien “nogal doorzichtig” dat Groen net bij Bos+ een studie heeft besteld.

Schauvliege betreurt dat Bos+ en Groen alleen bosaanplantingen in rekening brengen. “Het begrip stadsbos is nochtans geëvolueerd tot een groene ruimte in nabijheid van steden, waar het aangenaam vertoeven is in een afwisselend landschap bestaande uit bos, maar ook met talrijke open ruimtes (hooilanden, weilanden, heide...). Het gaat ook om het aankopen van private, bestaande bossen en die toegankelijk maken voor het publiek. Jammer dat die ruimte niet telt voor Groen/Bos+.”

De minister ontkent dat er alleen in Gent vooruitgang geboekt is. “Ik verwijs bijvoorbeeld naar het Preshoekbos in Kortrijk, het Herkenrodebos in Hasselt, het Kravaalbos in Aalst, het stadsbos in Mechelen en de 1.000 hectare toegankelijk groen in de Vlaamse rand rond Brussel.”

Meer informatie: Studie stads(rand)bossen - Bos+

Bron: Belga

Beeld: Gentblogt.be

Volg VILT ook via