nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.07.2019 “Groen gas voor het klimaat”

Hernieuwbaar gas moet een belangrijke plaats krijgen om de Belgische klimaatdoelstellingen te halen, vinden de leden van het Green Gas Platform (Gas.be, ValBiom en Biogas-e). Tegen 2050 zou onze maatschappij koolstofarm moeten zijn. Om deze doelstelling te behalen, zullen we op een andere manier moeten kijken naar onze energievoorziening. “Biogas, zoals andere hernieuwbare gassen, kan een essentiële rol spelen om onze klimaatdoelstellingen te behalen”, vertelt Didier Hendrickx van Gas.be. “Het doel van deze samenwerking is het promoten en stimuleren van het gebruik van groen gas in België.”

Een koolstofarme maatschappij, dat realiseer je niet zomaar. “De energietransitie zal enkel mogelijk zijn door de verschillende activiteiten en sectoren opnieuw met elkaar te verbinden - landbouw, milieu, energie”, aldus Didier Hendrickx van Gas.be, de federatie van transport- en distributienetbeheerders van aardgas. “Wat we vandaag als afval beschouwen, is een grondstof voor de circulaire economie van morgen. De productie van biogas maakt deze cirkel rond.”

Het Green Gas Platform, opgericht door Gas.be, ValBiom en Biogas-e pleit voor een langetermijnvisie met een ondersteunende aanpak. "Biogas is een waardevolle hernieuwbare energiebron, die sterk kan bijdragen aan onze doelstellingen voor CO2-reductie", aldus Sam Tessens, Biogas-e. "Het wordt voornamelijk geproduceerd uit afvalstromen afkomstig van de voedingsindustrie en landbouw. Het biogas is een groen alternatief voor aardgas. Het digestaat, de stabiele organische fractie die overblijft na vergisting, is een perfecte biologische meststof, waardoor ons gebruik van kunstmest sterk kan dalen."

Volgens Matthieu Schmitt van ValBiom, kan de productie van biogas nog sterk toenemen in België. "Vandaag produceren we zo’n 1.650 GWh biogas, maar indien we alle beschikbare biomassastromen in België zouden vergisten, komen we tot een productie van 15,6 TWh per jaar”, zegt hij. “Hierdoor zou reeds 74 procent van de hernieuwbare energiedoelstelling voor België tegen 2030 gerealiseerd worden. Alleen al door alle beschikbare mest in België te vergisten, zouden we de CO2-emissies van de residentiële verwarming van 1 miljoen Belgen kunnen compenseren."

"De productie van biogas draagt sterk bij aan onze energiebevoorradingszekerheid”, bevestigt Steven Van Caekenberghe, algemeen directeur bij Gas.be. “Een biogasinstallatie produceert gemiddeld 90 procent van de tijd, onafhankelijk van de weersomstandigheden. Bovendien is de ondergrondse opslag van gas tot 2.000 keer goedkoper dan de opslag van elektriciteit in batterijen. Deze opslag is broodnodig om de schommelingen in onze energievraag op te vangen." Volgens het Green Gas Platform moet de biogasmarkt verder geactiveerd worden door correcte stimuli, die rekening houden met deze voordelen. “Een stabiel regelgevend en steungevend kader moet nieuwe biogasprojecten mogelijk maken”, besluiten ze.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Volg VILT ook via