nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.11.2019 Groen klaagt besparingen op natuurinspectie aan

Het aantal natuurinspecteurs die de naleving van de natuurwetgeving controleren en natuurmisdrijven opsporen, is de afgelopen tien jaar met 25 procent gedaald. Dat heeft Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir geantwoord op een schriftelijke vraag van Groen-parlementslid Mieke Schauvliege. Die situatie is volgens Schauvliege niet houdbaar. “We zien het aantal meldingen van inbreuken stijgen met 40 procent, terwijl het aantal processen-verbaal daalt met 40 procent”, klinkt het.

De natuurinspectie is niet alleen verantwoordelijk voor de controle op de natuur- en boswetgeving, maar ook voor die op de jacht- en visserijwetgeving. De inbreuken die binnen dit kader bestraft worden, zijn divers: jachtmisdrijven, illegale stroperij, illegale ontbossing, kappen van struiken en hagen in landbouwgebied, illegale lozingen in en rond natuurgebied, omploegen van beschermde weides, vangen van beschermde roofvogels, vergiftigen van dieren zoals bevers, buizerds en duiven, quads in natuurgebied, enz. “Een goed werkende en performante natuurinspectie vormt als het ware het sluitstuk van het natuurbeleid, want zonder handhaving blijft de wet dode letter”, preciseert Schauvliege.

Nochtans is de natuurinspectie op tien jaar tijd gekrompen met 25 procent. Het aantal personeelsleden daalde in die periode van 45,1 VTE (voltijdse equivalenten, nvdr) naar 33,7 VTE. Het aantal inspecteurs voor de terreincontroles zakte van 34,6 VTE naar 26,9 VTE. “Vandaag is één inspecteur verantwoordelijk voor de handhaving van een oppervlakte van 51.664 hectare of ongeveer 12 gemeenten. In 2010 ging het om een oppervlakte van 39.270 hectare of zo’n negen gemeenten. Daarmee is de natuurinspectie volgens het Groen-pearlementslid zwaarder getroffen dan de besparingsronde bij het Agentschap Natuur en Bos waar het personeelsbestand op tien jaar tijd met tien procent daalde.

“Stilaan wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van de jarenlange besparingen bij de inspectiediensten”, meent Mieke Schauvliege. “Er ontstaat een situatie van straffeloosheid en voor de handhavers ontstaan onveilige situaties wanneer ze oog in oog komen te staan met gewapende stropers tijdens een interventie. De praktijk toont volgens haar aan dat daders steeds driester te werk gaan. “Het gaat niet langer enkel om de eenmalige vangst van een beschermde uil of valk, maar steeds vaker over georganiseerde misdaad.”

Om die reden roept Groen minister Zuhal Demir op om vanuit haar gecombineerde bevoegdheid als minister van Natuur en Handhaving werk te maken van een uitbreiding van het aantal natuurinspecteurs zodat ze opnieuw een grotere slagkracht krijgen op het terrein. “De realiteit van het toegenomen aantal gevallen van stroperij dwingt de minister ertoe om werk te maken van een echt antistropersbeleid”, klinkt het.

De minister liet weten het belang van voldoende handhavers te erkennen. Ze wil dan ook de mogelijkheden bekijken om tot een efficiëntieoefening op het gebied van handhaving te komen zodat de effecten op het terrein zichtbaar zijn. 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Natuurpunt

Volg VILT ook via