nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.12.2014 Groen licht voor nieuwe structuur Piétrainfokkerij

Binnen het Vlaams Varkensstamboek is de statutenwijziging naar vzw Vlaamse Piétrainfokkerij goedgekeurd. Dat is het startschot voor de implementatie van een nieuw beleid en een vernieuwde structuur voor de Piétrainfokkerij. “Op een moment dat de nood in de varkenssector erg groot is, hebben de fokkers laten zien dat zij wel degelijk de wil hebben om door samenwerking en ondernemerschap de nodige toegevoegde waarde voor de sector te genereren op basis van een uniek varken, dat gecreëerd wordt door gebundelde kennis en kunde. Ik juich dit toe en zal het initiatief daarom verder ondersteunen”, reageert minister Joke Schauvliege.

De Vlaamse varkenssector produceert met het Piétrainras een uniek product, dat gekenmerkt wordt door een hoog percentage mager vlees, een hoog slachtrendement en een unieke conformatie van de varkenskarkassen. Volgens Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege wordt dat mogelijk gemaakt door het bundelen van de uitzonderlijke kennis en kunde van fokkers, varkenshouders en verwerkende industrie en de ondersteuning van een aantal andere partijen in dit speelveld, zoals wetenschappelijke instellingen, de landbouworganisaties en de Vlaamse overheid.

Met het doel de Piétrainfokkerij een nieuw élan te geven, werd een project opgestart met als doel een blauwdruk op te stellen van de toekomstige structuur en werking van de Piétrainfokkerij in Vlaanderen. De vijf strategische doelstellingen van die blauwdruk (markt- en klantgerichtheid, gezonde financiën, betere dienstverlening, samenwerking tussen de schakels in de keten en het professionaliseren van de werking) zijn nu vertaald naar deze nieuwe organisatiestructuur.

In de structuren is er plaats voor de ganse keten: de Piétrainfokkers, de KI-centra, de varkenshouders – vertegenwoordigd door de twee grote landbouworganisaties – en de vertegenwoordigers van de slachthuizen zullen de nieuwe werking aansturen. Die werking omvat de stamboekwerking, prestatieonderzoek, informatieverwerking en dienstverlening. Fokkers van andere varkensrassen kunnen een beroep doen op de stamboekdiensten van vzw Vlaamse Piétrainfokkerij.

De Vlaamse overheid en de beide landbouworganisaties hebben hun geloof in dit project herhaald en er formeel hun steun aan toegezegd. Voor de slachthuiswereld geldt eveneens dat zij hun medeverantwoordelijkheid willen opnemen.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Inagro

Volg VILT ook via