nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.05.2019 Groen wil een nationaal natuurpark in iedere provincie

Naar het voorbeeld van Nationaal Park Hoge Kempen wil Groen minstens één nationaal park per Vlaamse provincie. Dat idee maakt onderdeel uit van een ruimer plan om de biodiversiteit in Vlaanderen beter te beschermen. De sterk versnipperde natuur moet omgevormd worden tot grote robuuste natuurgebieden die een beschermde status krijgen, stelt Groen. In Vlaams-Brabant is het provinciebestuur al gestart met rondetafelgesprekken voor de oprichting van een Nationaal Park Brabantse Wouden. Het idee van "een gigantische groene long voor de provincie" maakt Boerenbond bang want bestaande natuurdoelstellingen zorgen samen met de verstedelijking in de rand rond Brussel reeds voor een zware druk op landbouwgrond.

Groen presenteerde in Bonheiden (provincie Antwerpen) een actieplan ter bescherming van de biodiversiteit. De partij wil meteen aan de slag met een nieuwe boskaart, wil de betonstop versneld invoeren en jaarlijks 3.000 hectare aan bos en natuur extra creëren. Daarnaast wil ze ook in elke provincie een nationaal park realiseren. "Economie, tewerkstelling, gezondheid, water, erfgoed en toerisme winnen allemaal bij meer natuur", zegt Tine Van den Brande, kandidate voor Groen in Antwerpen. "Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is, zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast."

Groen ziet in elke provincie een gebied dat zich ertoe leent om omgevormd te worden tot nationaal park, maar enkel Limburg heeft er nu al één. Het gaat om de Brabantse Wouden in Vlaams-Brabant, het Mechels Rivierengebied in Antwerpen en de provinciegrensoverschrijdende bos- en veldgebieden Drongengoed-Bulskampveld in Oost- en West-Vlaanderen. Concreet kunnen kleine, versnipperde stukken natuur met elkaar verbonden worden door de aanleg van groene corridor's, bufferzones en ecoducten, meent de partij. Ook moet elk stedelijk gebied tegen 2030 een stadsbos krijgen.

De groenen stellen verder ook voor om beek- en riviervalleien te herstellen en overstromingsgebieden te creëren om wateroverlast te voorkomen, en om landbouwers te ondersteunen om bij voedselproductie zorg te dragen voor de natuur en het landschap. "Deze maatregelen zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, ze zijn ook gunstige maatregelen voor de strijd en bescherming tegen de klimaatverandering", zegt Chris Steenwegen, de voormalige directeur van Natuurpunt en kandidaat voor Groen in Vlaams-Brabant. Groen engageert zich om het budget voor natuur te verdubbelen van 105 miljoen euro naar 210 miljoen euro.

Groen staat niet alleen met het idee van meer nationale parken naar Limburgs voorbeeld. In Vlaams-Brabant werd daartoe reeds een aanzet gegeven door een openbare aanbesteding van de Vlaamse regering die moet leiden tot de oprichting van een Nationaal Park Brabantse Wouden. Gelijktijdig is het provinciebestuur daarrond het overleg opgestart. Gedeputeerde voor Leefmilieu Bart Nevens hield een vurig pleidooi voor het met elkaar verbinden van Dijlevallei, Meerdaalwoud, Heverleebos, Zoniënwoud en Hallerbos. Het is niet de bedoeling het hele gebied van 10.000 hectare te bebossen, wel om natuurverbindingen te realiseren en het gebied beter te beschermen.

De uitbreiding naar een nationaal park zal ten koste van landbouwgrond gaan, zo vermoedt en vreest Boerenbond. “Wij ijveren voor het behoud van het landbouwgebruik in de open kouters tussen de bosgebieden, en zullen ons hard verzetten tegen een verbinding.” Landbouw staat in deze centrumprovincie al onder druk door verstedelijking in de rand rond Brussel en door Europese natuurdoelstellingen. Boerenbond wijst er ook op dat in 2014 al veel landbouwgrond omgezet werd naar een natuurbestemming met het GRUP Heverleebos-Meerdaalwoud. Leden-landbouwers zijn gealarmeerd door dit nieuwe plan. Boerenbond zal hun ongerustheid meenemen naar een reeds gepland onderhoud met het Agentschap voor Natuur en Bos. Daar hoopt de organisatie meer te weten te komen dan hetgeen er in de krant verscheen over 'Brabantse Wouden'.

Bron: Belga / Boer&Tuinder / eigen verslag

Beeld: provincie Vlaams-Brabant

Volg VILT ook via