nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.07.2020 Groene Kring kaart met brieven problemen MAP6 aan

 Jonge landbouwers ondervinden heel wat struikelblokken om te voldoen aan de regels van het zesde mestactieplan (MAP6). Hoewel ze willen meewerken aan een betere waterkwaliteit, worden ze ontmoedigd door complexe wetgeving, een strenge sanctionering op kleine fouten en een gebrekkige dienstverlening vanuit de mestbank. “Door middel van handgeschreven brieven willen we de mestbank wakker schudden en vragen ze een mestbeleid met draagvlak binnen de sector, ondersteund door online tools en neutrale advisering”, klinkt het bij Groene Kring.

Het zesde mestactieplan (MAP6) heeft als doel de waterkwaliteit te verbeteren. “Jonge landbouwers doen hun uiterste best om de regels te volgen en oordeelkundig te bemesten”, laat Groene Kring, , weten. “Ondanks hun grote inspanningen merken ze dat er heel wat struikelblokken zijn om het mestbeleid correct uit te voeren.”

De jonge briefschrijvers drukken de mestbank op het hart dat het mestbeleid te complex is. “Ze ervaren dit dagelijks in hun bedrijfsvoering en zien door de bomen het bos niet meer”, zegt Bram Van Hecke, voorzitter van Groene Kring. “Een onoverzichtelijk pakket aan deadlines, regels en aangiftes zorgt onvermijdelijk voor fouten die niet moedwillig gebeuren. Voor deze fouten, die vaak klein zijn van omvang en nauwelijks een negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit, worden ze buiten proportie bestraft.” Nochtans erkennen de jongeren volgens Groene Kring het nut van een proportionele handhaving die fraude en moedwillige inbreuken tegengaat. “Om voldoende draagvlak bij landbouwers te creëren, is er nood aan een stimulerend beleid en een pragmatische aanpak.”

Verder hekelen de jonge landbouwers dat de dienstverlening van de mestbank lijdt onder de complexiteit. “Als vakspecialisten de regels al moeilijk onder de knie krijgen, is het voor landbouwers helemaal onmogelijk de regels van het MAP volledig te doorgronden naast alle andere verantwoordelijkheden die ze op hun bedrijf hebben”, aldus Groene Kring.
“Jonge landbouwers willen heel graag werken aan een betere waterkwaliteit, maar dan hebben we een mestactieplan nodig dat boeren mee vooruit trekt, in plaats van het huidige beleid dat ons laat wegzinken in een moeras van regels”, reageert ook Sam Magnus, ondervoorzitter van Groene Kring.

Om nog beter te kunnen bijdragen aan een goede waterkwaliteit zijn de jonge landbouwers vragende partij voor een mestbeleid dat draagvlak heeft bij de boeren. “Een mestbeleid dat complexiteit beperkt, de dienstverlening van de mestbank opschroeft en proportioneel sanctioneert zal breder gedragen worden door de sector én positief zijn voor de waterkwaliteit”, vat Sam Magnus samen.

“Door het inzetten van online tools kan de mestbank landbouwers waarschuwen wanneer ze onbedoeld een fout dreigen te maken”, gaat Sam Magnus verder. “Toepassingen zoals de BASsistent, die in het verleden landbouwers ondersteunde bij het maken van een bemestingsplan en het uitrekenen van de NER-behoefte, worden sterk gemist.” Tot slot vragen de schrijvers een sterke en onafhankelijke advisering om hun oordeelkundige bemesting verder op punt te zetten en zo verdere stappen te zetten naar een goede waterkwaliteit.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Groene Kring

Volg VILT ook via