nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.03.2020 Groene stroom uit overrijpe bananen, yoghurt en mest

Biogas De Biezen in Arendonk krijgt van het gemeentebestuur groen licht om voedingsresten en mest te vergisten en om te zetten in groene energie. “We stoppen onze procedure bij de Raad van State, want het bedrijf heeft grote inspanningen geleverd om de geur- en geluidshinder voor de omwonenden te verbeteren”, zegt de burgemeester. “Maar vooral: zijn goede voornemens leiden ook tot resultaten, zo blijkt uit de metingen en verslagen van de milieu-inspectie.”

Bij Biogas De Biezen in Arendonk (Antwerpen) worden varkens- en rundermest, maar ook graanresten, overrijpe bananen, vervallen yoghurt en andere voedings- en levensmiddelen in een reusachtige ton gekwakt, vergist en omgezet in hernieuwbare energie. Vanuit supermarkten en landbouwbedrijven uit de wijde omgeving worden ze met grote opleggers en tankwagens aangevoerd naar de landelijke Biezen in Arendonk.

“Duizend ton per week”, zegt zaakvoerder Danny Spoormans. “Zo krijgen we soms ineens hele ladingen koekjes of wafels binnen waarvan de houdbaarheidsdatum te dicht is genaderd. Vroeger gingen al die voedingswaren naar de verbrandingsoven. Nu houden wij die uit de afvalketen en maken er elektriciteit van, genoeg om een heel dorp van zesduizend gezinnen te voorzien van groene stroom.”

Biogas De Biezen was destijds een van de pioniers in de sector van de bio-energie. De voorbije tien jaar is het bedrijf stelselmatig gegroeid en gemoderniseerd. Zo kende Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) in 2017 een nieuwe milieuvergunning toe, maar stuitte daarbij op verzet van het gemeentebestuur van Arendonk, dat beroep aantekende bij de Raad van State.

“Omdat er in die periode talrijke klachten waren over geur- en geluidshinder”, zegt burgemeester Kristof Hendrickx (N-VA). “Maar intussen heeft de eigenaar enkele duurzame investeringen gedaan om de overlast te beperken. De goede wil is er. Maar vooral: zijn goede voornemens leiden ook tot resultaten, zo blijkt uit de metingen en verslagen van de milieu-inspectie. Daarom hebben we nu beslist om afstand te doen van ons beroep bij de Raad van State. Zo kan Biogas De Biezen blijven bestaan en verder meewerken aan onze klimaatdoelstellingen door het opwekken van groene energie uit afval en mest.”

Een van de nieuwe technologische snufjes waarin het Arendonkse biogasbedrijf investeerde, is een geavanceerde luchtwasser met hoog rendement die de lucht nog beter zuivert. “Ook plaatsten we vier nieuwe ventilatoren. Die zorgen voor een klimaatvriendelijke koeling, maar garanderen ook dat de klank in de biotorens beter geabsorbeerd wordt. Of de omwonenden nu niets meer ruiken of horen van onze activiteiten? Nee, maar wij voldoen nu wel aan de allerstrengste normen die gelden in waardevol agrarisch gebied, onder meer van maximum 35 decibel”, zegt de zaakvoerder van Biogas De Biezen.

Behalve een biogasinstallatie heeft de ondernemer op zijn erf ook nog een kwekerij voor achthonderd biggen. Beide bedrijven zijn volgens hem perfect complementair. “Zo wordt de mest van mijn biggen volledig gerecycleerd”, legt Danny Spoormans uit. “Eerst halen we de energie eruit, voor het opwekken van elektriciteit. Het restproduct wordt gescheiden in een dikke en een dunne fractie, die vervolgens kan worden hergebruikt als compost of als geconcentreerde mest om uit te spreiden op het veld van lokale landbouwers.”

Bron: Het Nieuwsblad

Volg VILT ook via