nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

23.03.2018 Groente-Innovatiefonds versterkte Limburgse tuinbouw

Met een proefveldbezoek en een groentecongres in Bocholt sloot de provincie Limburg het onderzoek binnen het Groente-Innovatiefonds (GIF) op een boeiende manier af. Het fonds investeerde middelen uit het strategisch actieplan voor Limburg (SALK) in de concurrentiepositie van de groentesector. Die beslaat 2.400 hectare in Limburg, met asperges en erwten als specialiteiten. Vier projecten ontvingen elk ongeveer 90.000 euro ondersteuning. Meeste ruchtbaarheid werd gegeven aan het ‘Yacomix’-project dat producenten en consumenten liet kennismaken met yacon, een knolgewas uit Zuid-Amerika.

Groenteteelt is voornamelijk in het noorden en oosten van de provincie Limburg aanwezig. Twee derde van alle Vlaamse asperges groeien in deze provincie. Ook 41 procent van het erwtenareaal vind je hier. Met Greenyard (voorheen Noliko) in Bree en Farm Frites in Lommel vinden groente- en aardappeltelers afzet naar de verwerkende industrie. Daarnaast zorgen ook de uitbouw van een aanvoerplatform voor verse groenten door veiling BelOrta, het overkoepelend irrigatienetwerk CIRO in Kinrooi en de realisatie van het agrarisch bedrijventerrein Agropolis in dezelfde gemeente voor een sterke ondernemersdynamiek in de Limburgse groentesector.

In het kader van het economisch herstelplan voor Limburg (SALK) pompten de Vlaamse overheid en de provincie Limburg samen 7 miljoen euro in land- en tuinbouw. “De ene helft van de middelen werd geïnvesteerd in de Limburgse fruitkolom, terwijl de andere helft werd voorbehouden voor de ontwikkeling van het tuinbouwpotentieel in Noord-Limburg”, vertelt gedeputeerde van Landbouw Inge Moors. Voor de groentesector werd in 2014 het Groente-Innovatiefonds opgericht, waarbij een expertenpanel de onderzoeksprojecten voor financiering selecteerde op basis van hun hefboomwerking voor de hele sector. Het fonds kon beschikken over in totaal 380.000 euro Vlaamse en provinciale middelen.

Tijdens het provinciaal groentecongres in Bocholt maakten de aanwezige telers en erfbetreders kennis met de vier projecten waarin geïnvesteerd werd. In het project ‘Yacomix’ bracht promotor Boterakker vzw de potentie van het Zuid-Amerikaanse knolgewas yacon voor de Limburgse groentetelers in kaart. Naast de teeltmogelijkheden, werden ook de verwerkbaarheid, de consumentenacceptatie en de opschaling van de productie onderzocht. “Dit heeft ertoe geleid dat in november 2017 de eerste yacon-knollen in Limburgse supermarkten zijn aangeboden. Het toont meteen de economische relevantie van het Groente-Innovatiefonds”, stelt gedeputeerde Inge Moors.

Vertrekkend vanuit het CIRO-irrigatienetwerk, waarmee water uit de aanwezige grindplassen in Kinrooi kan worden opgepompt om akkers mee te beregenen, heeft het Proefcentrum voor de Groenteteelt samen met de Bodemkundige Dienst van België en enkele landbouwers het tweede project ‘Introductie van fertigatie in open lucht groenten’ uitgevoerd. Dit project bestudeerde in welke mate het irrigatienetwerk kan worden ingezet om asperges en pompoenen tegelijk water te geven en te bemesten – het zogenaamde fertigeren – en in welke mate dit een meerwaarde kan betekenen voor de sector. Tijdens het project zijn de duur van het irrigeren, de positie en het type van de druppelslangen en mogelijke meeropbrengsten onderzocht.

In het derde project ‘Mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering in asperges en prei’ is door promotor Proefstation voor de Groenteteelt onderzocht hoe foliemanagement bij de aspergeteelt en post-harvest-technologie de meest hoogstaande kwaliteit kunnen waarborgen. Krakend verse en malse witte asperges zijn typische seizoensgroenten, waar heel wat hobbykoks en chef-koks reikhalzend naar uitkijken. Over enkele weken zal het aspergeseizoen officieel van start gaan.

Het vierde project ‘Innovatieve bemesting in Limburgse groenten’, eveneens uitgevoerd door het Proefstation voor de Groenteteelt, legt de focus op het uitwerken van drie innovatieve principes rond stikstofmanagement in de tuinbouw. “Het provinciaal praktijkcentrum PIBO-campus heeft als partner in dit project gewerkt rond methodes om ammoniumstikstof langer beschikbaar te houden in de bodem”, licht Moors toe. “Dit is wel een thematiek die in het kader van een duurzame landbouwproductie de nodige aandacht verdient.”

Met het provinciaal groentecongres werd het Groente-Innovatiefonds binnen het SALK-programma afgesloten. “Naast het creëren van nieuwe mogelijkheden voor de tuinbouw, zijn we er met het fonds vooral in geslaagd bruggen te bouwen tussen overheden, vakorganisaties, kennisinstellingen, proefcentra en industrie en over de schakels in de keten heen samen te werken. Dit zorgt voor een klimaat waarin kennis, ervaring en ideeën uitgewisseld kunnen worden die de Limburgse tuinbouw versterken en onze provincie verder als duurzame, economische regio op de kaart zet”, besluit gedeputeerde Inge Moors. Met de bouw van de Agropolis-incubator in Kinrooi, eveneens met SALK-middelen, wordt de concurrentiepositie van de Limburgse land- en tuinbouw verder verstevigd.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: provincie Limburg

Volg VILT ook via