nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.09.2020 Grondwaterstanden blijven enorm laag

Ondanks de regenval van de laatste weken, zijn nog steeds 86 procent van de grondwaterstanden in Vlaanderen laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Op 12 procent van de meetpunten is het waterpeil normaal, op 2 procent hoog tot zeer hoog. Dat vertelt het maandelijkse rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij.
De laatste metingen dateren van 5 september. Toen bleek dat de grondwaterstanden op de meeste locaties in Vlaanderen blijven dalen. Op 53 procent van de locaties is de grondwaterstand zeer laag en op 33 procent van de locaties laag voor de tijd van het jaar.
 
Omdat er zo goed als geen neerslag wordt voorspeld in de komende 10 dagen, zal de schaarste in het grond- en oppervlaktewater nog toenemen. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden waterbesparende maatregelen genomen, zoals het dichtzetten van watervangen, schutbeperkingen of captatieverboden. Een overzicht van alle maatregelen vind je terug op de website van Vlaanderen.
 
De Droogtecommissie, die in 2018 in het leven werd geroepen, roept op om blijvend spaarzaam om te springen met zowel grond-, leiding, oppervlakte- als regenwater. Niet-essentiële activiteiten, zoals het vullen van zwembaden en vijvers en het besproeien van grasvelden, sportterreinen, daken, gevels, velden en weiden, worden afgeraden. De alarmfase code oranje, die sinds 20 mei van kracht is in heel Vlaanderen, blijft hiermee behouden.
 
Bomen hebben last van droogtestress
 
De lage grondwaterstanden en de aanhoudende droogteperiodes hebben niet alleen een zware impact op landbouwgewassen. Ook heel wat bomen verliezen nu al hun bladeren als gevolg van droogtestress, meldt Natuurpunt. Bij een deel van de bomen is al een vervroegde herfstverkleuring merkbaar omdat ze bladeren afstoten.
 
Bij droogtestress zullen bomen hun verdamping stopzetten opdat ze niet helemaal uitdrogen. In vergevorderde gevallen zullen ze daarom ook een deel van hun bladeren afstoten. Het stopzetten van de verdamping betekent ook het stopzetten van de groei. Ze zullen dus minder groeien in droge jaren en minder reservestoffen opslaan. Een ander effect van de droogte is ook dat bomen minder goed in staat zijn om ziekteverwekkers te weerstaan. Zo zullen plaaginsecten voornamelijk de verzwakte bomen aanvallen.
 
Toch kunnen bomen tijdelijke periodes van stress goed overbruggen en zich herstellen wanneer de stressperiode over is. Een opeenvolging van verschillende stressperiodes zonder voldoende tijd voor herstel is nefast.
 
In een bos zijn bomen over het algemeen beter gebufferd tegen de effecten van droogte door hun microklimaat. Het is eigen aan bossen dat ze vochtiger en koeler zijn. Hierdoor zijn hun overlevingskansen groter. De aanplant van zuiderse boomsoorten lijkt voorbarig en niet aangeraden. "Er is veel genetische variatie bij de inheemse boomsoorten waardoor individuen die de droogtes beter doorstaan misschien prominenter zullen worden. Bovendien zijn heel wat soorten (insecten, zwammen, vogels) net afhankelijk zijn van 'onze' inheemse soorten”, klinkt het.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via