nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.10.2019 H3-virus: terugbetaling kan van start gaan

Pluimveehouders die getroffen zijn door het H3-virus en hun kippen hebben moeten ruimen, kunnen vanaf nu hun dossier indienen bij het Sanitair Fonds ‘Pluimvee’. Hiervoor wordt 13,4 miljoen euro uitgetrokken. Houders die hun dieren geslacht hebben vòòr het bevel tot slachten gegeven werd, kunnen geen beroep doen op een schadevergoeding. “Ik heb mijn uiterste best gedaan om dit er alsnog door te krijgen, maar volgens de Europese Commissie druist dat in tegen de Europese regels”, laat federaal minister van Landbouw Denis Ducarme weten in een reactie. Deze boeren komen wel in aanmerking voor een vergoeding voor economische leegstand en herbevolking, wat dan weer onder Vlaamse bevoegdheid valt.
Afgelopen lente werden 82 pluimveebedrijven, waarvan maar liefst 85 procent uit West-Vlaanderen, getroffen door het influenzavirus van het type H3. De ziekte is ongevaarlijk voor de mens maar dodelijk voor kippen. Minister Ducarme gaf op 11 juli via een koninklijk besluit het bevel tot slachten. Hoewel de ziekte vrij snel in de kiem gesmoord werd, is de economische schade voor de getroffen bedrijven enorm.
 
De Europese Commissie was in eerste instantie niet van plan om vergoedingen uit te keren omdat het virus niet opgenomen is in de lijst van ziektes die erkend worden door de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE). Op vraag van Ducarme zijn andere juridische pistes onderzocht. Dat heeft geleid tot een principeakkoord over de vergoeding van pluimveehouders die hun dieren moesten slachten.
 
Op vraag van Boerenbond werd de passage geschrapt dat bedrijven maar één keer vergoed kunnen worden. “Dit betekent dat bedrijven, wanneer ze alle regels hebben opgevolgd, bij een herbesmetting, opnieuw kunnen vergoed worden”, vertelt Wouter Wytynck van Boerenbond. De pluimveesector blijft het evenwel onaanvaardbaar vinden dat het vergoedingendossier geen retroactiviteit voorziet en daardoor kan ook maar een gedeelte van de schade gecompenseerd worden.   
 
“De vergoedingen die worden uitbetaald door het Sanitair fonds gaan uit van de leeftijd van de dieren op het ogenblik van het KB van 4 juli 2019 en enkel de nog levende dieren op dat moment worden uitbetaald”, vertelt Wytynck. “Ook broedeieren op vermeerderingsbedrijven die vanaf die datum nog zijn gelegd en werden afgewaardeerd tot brekerij-ei of vernietigd werden, worden vergoed.” De uitbetaling gebeurt op basis van de waardetabellen die elk jaar worden geactualiseerd. Daarop wordt een refractiecoëfficiënt van 90 procent toegepast. Eens het dossier volledig is zal snel overgegaan worden tot de uitbetaling ervan. De bedoeling is om alle dossiers voor het einde van het jaar uit te betalen.
 
In het kader van het Europese juridische kader voor staatssteun kan de Commissie niet toelaten dat houders, die hun dieren geslacht hebben voor de beslissing van de minister, vergoed worden. Zij komen dus wel in aanmerking voor een vergoeding voor economische leegstand of herbevolking. De financiering hiervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de gewesten.

Bron: Boerenbond / Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via