nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.05.2019 H3-virus uitgebreid naar 40-tal pluimveebedrijven

Het laagpathogene vogelgriepvirus van het type H3 – een voor de mens onschadelijke vorm heeft zich de voorbije tien dagen verder verspreid. Op een 40-tal pluimveebedrijven is de vogelgriep intussen bevestigd, zo vernam persagentschap Belga in de sector en bij het Voedselagentschap. De landbouworganisaties blijven pleiten voor een plan om besmette stallen te kunnen ruimen. Europa ligt vooralsnog dwars. Het beschouwt een vergoedingsregeling via het Sanitair Fonds als illegale staatssteun, hoewel dat fonds door de veehouders zelf gefinancierd wordt.

Op 9 mei meldde federaal minister van Landbouw Denis Ducarme dat de H3-stam van het vogelgriepvirus sinds begin april op 27 pluimveebedrijven was bevestigd. Dat aantal is sindsdien toegenomen tot een veertigtal bevestigde besmettingen, zeggen Boerenbond en de Landsbond van Pluimveehouders. De besmettingen concentreren zich nog altijd in West-Vlaanderen, voegt het Voedselagentschap toe. Daarnaast zijn er enkele besmettingen in Oost-Vlaanderen, en telkens eentje in de provincies Antwerpen en Luik.

De pluimveesector is gealarmeerd door de snelheid waarmee het virus zich verspreid. Anders dan van een laagpathogene vogelgriep verwacht kan worden, veroorzaakt het een groot productieverlies en ook hoge sterfte in besmette stallen. Dat verantwoordt een aanpak vergelijkbaar met die voor hoogpathogene H5- en H7-virusstammen, maar de wetgeving voorziet dat niet. Ondertussen blijven de schade en de kosten voor bestrijding oplopen.

In het Staatsblad werden maandag enkele maatregelen gepubliceerd om de verspreiding van het H3-vogelgriepvirus tegen te gaan. In het ministerieel besluit gaat het onder meer over het ontsmetten van voertuigen in commerciële pluimveebedrijven, het beperken van de toegang tot de stallen en de afvoer en verwerking van mest uit bemestte stallen.

Een goede eerste stap, zeggen Boerenbond en de Landsbond van Pluimveehouders, maar zij blijven aandringen op een regeling voor "een gecoördineerde ruiming van besmette stallen", aldus Boerenbond-woordvoerder Vanessa Saenen. Minister Ducarme had immers aangekondigd dat dieren die besmet zijn met het virus of symptomen ervan vertonen, geslacht zouden worden, en dat de betrokken pluimveehouders zouden worden vergoed.

Maar die regeling laat op zich wachten, volgens Boerenbond omdat Europa er nog niet mee instemt. "Het voorstel om de ruiming te bekostigen met geld van de sector (via het Sanitair Fonds), wordt beschouwd als illegale staatssteun", legt Saenen uit. Er is overleg bezig om toch met de ruimingen te kunnen starten. "Elke dag dat er niet drastisch kan worden opgetreden, is een dag extra dat de ziekte zich verder kan verspreiden", besluit Saenen.

Het H3-vogelgriepvirus is volledig onschadelijk voor de mens en de voedselketen, benadrukt het FAVV. Het tast wel het pluimvee aan. Dieren worden depressief, leggen minder eieren of eten en drinken minder. Ondanks het laagpathogene karakter van het virus ligt het sterftecijfer na een besmetting hoog.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via