nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.02.2019 Halens varkensbedrijf grijpt opnieuw naast vergunning

Voor de tweede keer op rij grijpt een varkensbedrijf uit het Limburgse Halen naast een vergunning. Nadat in 2017 een vergunning werd geweigerd voor de omvorming van de oude vleesvarkensstallen tot zeugenhouderij, krijgt het nu ook geen vergunning voor een uitbreiding van het bestaande bedrijf naar ruim 5.000 varkens en bijna 17.000 biggen. Vlaams minister van Landbouw Koen Van den Heuvel heeft de aanvraag geweigerd. Het actiecomité Leefbaar Halen reageert opgelucht en het varkensbedrijf laat weten zich over verdere stappen te beraden.

Vandaag heeft het bedrijf, dat ook een zetel heeft in Bree, een vergunning voor 3.000 varkens. De exploitatie bestaat nu uit drie traditionele stallen voor het houden van vleesvarkens en een ammoniakemissiearme stal voor 5.500 biggen. Met de nieuwe vergunning wou het varkensbedrijf drie nieuwe stallen bouwen en een bestaande stal ombouwen zodat er plaats is voor 5.319 varkens en 16.842 biggen. In de aanvraag is sprake van maatregelen om de hinder van geur en stof te beperken. Wel wordt een toename van het transport voorzien.

Waar er bij de vorige vergunningsaanvraag 1.700 bezwaarschriften werden ingediend, liep dat deze keer op tot ruim 3.000 bezwaren. Daarop gaf het gemeentebestuur een negatief advies, vooral omdat de omgeving zich niet leent voor zwaar vrachtvervoer. Ook werden er vragen gesteld bij de verwachte geuremissies. De deputatie oordeelde vervolgens dat de nieuwe aanvraag nauwelijks verschilt van de eerder geweigerde en dus werd de vergunning opnieuw geweigerd omwille van de grootschaligheid, de negatieve impact op de mobiliteit en de grondwaterwinning.

Het bedrijf ging daarop in beroep bij Vlaanderen, maar ook daar werd de vergunning geweigerd. Het actiecomité Leefbaar Halen is opgelucht. “De minister heeft zijn gezond verstand gebruikt”, zegt Ronald Jacobs. De eigenaar van het bedrijf wil nu terug met zijn adviesbureau rond de tafel gaan zitten om te bekijken wat het nu nog kan doen.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: TV Limburg

Volg VILT ook via