nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.03.2018 Halfweg actieplan voedselverlies is Vlaanderen op dreef

De Vlaamse regering heeft het derde voortgangsrapport van het Ketenplatform Voedselverlies goedgekeurd. Doel is om tussen 2015 en eind 2020 de voedselverliezen in Vlaanderen met 15 procent te verminderen. Concreet moet er tegen dan 136.000 ton minder voedselverlies zijn. Een becijferde tussenstand is pas voor volgend jaar, maar het voortgangsrapport zet zowel de ingeburgerde als nieuwe initiatieven op een rij. Dat meldt het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

In 2015 lanceerde de Vlaamse regering samen met een hele reeks partners, gaande van de Boerenbond tot UNIZO en Horeca Vlaanderen, de ambitie om het voedselverlies in Vlaanderen tegen eind 2020 te verminderen met 15 procent. Volgens een nulmeting lag het voedselverlies toen op 907.000 ton. Tegen eind 2020 moet dat ruim 136.000 ton minder zijn. Voedselverlies voorkomen aan de bron levert bedrijven, overheden en huishoudens een rechtstreekse besparing op en is bijgevolg prioritair. Ook wordt ingezet op het schenken van voedseloverschotten aan voedselbanken en sociale organisaties. Na preventie komt valorisatie van voedselreststromen: als voeder voor dieren, materiaal en/of energie.

Tal van acties en initiatieven zijn in Vlaanderen opgezet om voedselverlies te voorkomen of beperken. Zo wint het 'restorestje' of de 'doggy bag' met overschotjes na een restaurantbezoek aan bekendheid. Er is ook de Schenkingsbeurs, waar bedrijven met onverkochte voedingsproducten in contact komen met sociale organisaties. Ook de Vlaamse overheid stak zelf de handen uit de mouwen en nam maatregelen om het voedselverlies in de eigen bedrijfsrestaurants terug te dringen.

In het jongste voortgangsrapport staat een heel overzicht van acties die ondernomen zijn. Dat gaat van opleidingen en vormingen tot onderzoek naar nieuwe technologieën om voedselverlies in de landbouw- en voedingsindustrie te verminderen. Lokale besturen worden ondersteund in hun beleid rond voedselverlies. Er zijn praktijkgerichte workshops en infobundels met bruikbare acties voor lokale besturen.

Innovaties worden in de kijker gezet, onder andere met een ‘Food Waste Award’. Delhaize is dit jaar één van de genomineerden want de warenhuisketen verdrievoudigde tussen 2015 en 2017 het volume voedsel dat herverdeeld werd via sociale organisaties. Op die manier werd 2.635 ton voedsel van de vuilnisbak gered. Op 20 maart wordt deze prijs uitgereikt in aanwezigheid van EU-commissaris Vytenis Andriukaitis. Voordien vindt een ‘Food Waste Market’ plaats zodat het grote publiek kan kennismaken met de pioniers. 

Nieuwe acties zijn in voorbereiding. Zo lopen er gesprekken om voedselverlies bij cateringopdrachten te vermijden. Belangrijk daarbij is dat het aantal maaltijden en de portiegrootte correct ingeschat worden en dat overschotten niet in de vuilnisbak belanden. Verder worden concrete acties uitgewerkt om verlies van brood in winkels en bakkerijen en bij consumenten te beperken. Andere acties in de opstartfase gaan over strategieën om gekke groenten en fruit te valoriseren en de sensibilisering van de horecasector met betrekking tot selectieve inzameling van diverse afvalstromen en keukenresten.

Een becijferde tussenstand staat niet in het voortgangsrapport. Die cijfers zullen wel in de tussentijdse monitor staan die in 2019 gepland is. Dan moet blijken of Vlaanderen op koers zit om de vooropgestelde doelstellingen te halen. Meer informatie en het voortgangsrapport zelf zijn terug te vinden op www.voedselverlies.be.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via