nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.01.2016 Hamsters uitzetten als redmiddel voor povere populatie

Om de wilde hamsterpopulatie in Vlaanderen van de ondergang te redden, worden over drie jaar 80 van die knaagdiertjes uitgezet. De kranten van het Mediahuis schreven over het uitzetten van hamsters en het Agentschap voor Natuur en Bos bevestigt dit aan persagentschap Belga. Onderzoek zal uitwijzen hoeveel hamsters na 2018 nog uitgezet worden, tot de populatie zichzelf kan in stand houden. Ook voor de zeldzame roofvogel grauwe kiekendief en de met uitsterven bedreigde kwartelkoning keurde Vlaams minister Joke Schauvliege net voor het jaareinde een soortenbeschermingsprogramma goed.

Soortenbeschermingsprogramma's (SPB's) zijn instrumenten die, aanvullend op de gebiedsgerichte maatregelen, in speciale beschermingszones van het Europese Natura2000-netwerk worden ingezet. Voor de hamster en de grauwe kiekendief ligt dat leefgebied voornamelijk buiten het netwerk van Europese topnatuur. SPB's worden opgesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos. De acties worden met verschillende overheidsinstellingen uitgewerkt in overleg met onderzoekers, natuurbeschermers, jagers, landeigenaars en de landbouwsector.

In mei vorig jaar werd voor de bever het eerste Vlaamse SPB goedgekeurd. Met de recent goedgekeurde SPB's voor hamster, grauwe kiekendief en kwartelkoning, voert minister Schauvliege haar beleidsnota uit om vier SBP's per jaar op te starten. De SPB's voor de drie soorten bevatten richtlijnen voor de inrichting en het beheer van geschikt leefgebied.

"De komende drie jaar zal voor de hamster 50 hectare geschikt leefgebied in een deelgemeente van Tongeren gecreëerd worden", zegt woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele (ANB). "Via een kweekprogramma en gerichte herintroducties in voldoende grote stukken leefgebied zal de hamsterpopulatie terug op peil gebracht worden." De eerste 80 uitzettingen waarover een aantal kranten van het Mediahuis maandag berichten, zullen ten vroegste in 2018 gebeuren. Doel is de populatie in Zuid-Limburg versterken zodat de soort in Vlaanderen behouden blijft. Later wordt ook geprobeerd in andere regio's in Vlaanderen de hamster opnieuw te introduceren.

Het Belang van Limburg laat minister Joke Schauvliege aan het woord om uit te leggen dat de hamsterpopulatie in Vlaanderen zo verzwakt is dat een natuurlijk herstel niet meer realistisch is. De hamster komt enkel nog voor in de streek rond Heers en Tongeren en in Vlaams-Brabant. De huidige populatie wordt niet groter dan 30 diertjes geschat. Decennia geleden kwam de hamster nog overal voor, maar Vlaanderen geraakte volgebouwd en ook de veel intensievere landbouwmethodes brachten de hamsters in de verdrukking.

Natuurpunt reageert tevreden op de soortenbeschermingsprogramma's. "We zijn eindelijk vertrokken met het uitvoeren van het engagement dat we in Europa genomen hebben", zegt woordvoerder Joris Gansemans. Herintroducties van hamster ogen dan wel spectaculair, ze zijn ook de achilleshiel van het programma. "Er moet voldoende geschikte habitat gecreëerd worden, en dat staat ook in het plan. Bij uitzettingen in 2007 en 2008 werd daar te weinig werk van gemaakt, waardoor die niet veel uithaalden." Verder zegt Natuurpunt constructief te willen meewerken aan een toekomst voor de (landbouw)soorten die nu een eigen beschermingsprogramma krijgen. “Geschikte beheerovereenkomsten, een goede samenwerking met gemotiveerde landbouwers en een degelijke monitoring van de soorten zullen cruciaal zijn”, klinkt het.

Voor kwartelkoning werd dus een SPB opgemaakt. Die zomerse broedvogel vestigt zich in Vlaanderen voornamelijk in niet al te dichtbegroeide graslanden met voldoende hoog gras. Hetzelfde gebeurde voor de grauwe kiekendief, een roofvogel die in het voorjaar uit Afrikaanse overwinteringsgebieden terugkeert om te broeden in uitgestrekte akkerbouwgebieden. Bovenop de richtlijnen voor de inrichting en het beheer van geschikt leefgebied, zijn er maatregelen genomen om territoria van kwartelkoningen en nesten van grauwe kiekendief op landbouwpercelen te beschermen. Landbouwers die daardoor eventueel opbrengstverlies lijden, kunnen daarvoor vergoed worden.

De Vlaamse natuuradministratie werkt momenteel aan SPB's voor de amfibieënsoort 'knoflookpad', de reigerachtige vogel 'roerdomp', de gladde slang en een aantal vissen, zoals beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper.

Bron: Belga/Belang van Limburg/Beleid.flits Natuurpunt

Volg VILT ook via