nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Oplossingen voor het mestoverschot in de melkveehouderij
15.01.2019  Handboek bundelt leerpunten van project rond verwerking rundermest

Het lijkt vandaag ondenkbaar, maar tot in de twintigste eeuw was er een tekort aan mest. Nu vormt mestmanagement echter een barrière voor een duurzame toekomst van de melkveebedrijven in Vlaanderen. Daarom startte Danone België drie jaar geleden, samen met de experten in mestverwerking van VCM en enkele melkveehouders, een pilootproject op. Door samen de schouders onder circulaire mestverwerking te zetten, werd enorm veel kennis vergaard. Deze werd, samen met praktische aandachtspunten, gebundeld in het kennishandboek mestverwerking, het eerste in zijn soort.

Binnen het WINGS-project gaan Danone en het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) op zoek naar innovatieve oplossingen voor het mestoverschot op melkveebedrijven. Vroeger stelde dat probleem zich niet frequent. Nu wel, door het strenger worden van de bemestingsnormen en de uitbreidingen op een aantal melkveebedrijven na het verdwijnen van het melkquotum.

Samen met een pilootgroep van melkveehouders werden verschillende mestverwerkingstechnieken onderzocht op financiële en praktische haalbaarheid. Zo werd een test uitgevoerd met een mestverwerkingsinstallatie die in staat is om stikstof te recupereren uit het mestoverschot. Op die manier zou een melkveehouder zijn eigen kunstmest kunnen produceren in plaats van aan te kopen. Een concreet voorbeeld van circulaire landbouw dus.

Alle kennis en praktische aandachtspunten die de voorbije drie jaar werden verzameld, zijn gebundeld in een handboek over mestverwerking, specifiek geschreven voor melkveehouders. Vragen als 'Welke schaalgrootte past bij jouw bedrijf?' of 'Wie gaat de installatie uitbaten?' komen aan bod. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de technieken die toegepast kunnen worden op rundermest. Zowel de traditionele mestverwerkingstechnieken als de meer innovatieve oplossingen komen aan bod. Ten slotte wordt een bondig overzicht gegeven van de subsidiemogelijkheden en de wetgeving die van toepassing is.

Op de website van VCM vind je de gids ‘Oplossingen voor het mestoverschot in de melkveehouderij’.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via